Actueel

GB admin

Bezuinigingen op subsidies gaan helaas door

  • Geschreven door GB admin

Wijzigingsvoorstellen oppositiepartijen verworpen
In de raadsvergadering van 30 juni zijn de bezuinigingsvoordstellen uit het rapport “Scherp aan de wind” besproken. Onderdeel hiervan waren de voorstellen tot schrappen of verlagen van de subsidies. Zoals wij op deze site al eerder hebben bericht waren het college en de collegepartijen CDA, ChristenUnie en VVD niet bereid tot de door GemeenteBelangen voorgestelde fasering. Wij hebben in dat artikel dan ook aangegeven daarom met voorstellen te zullen komen om verenigingen en instellingen in de welzijnssector te ontzien.
 
Bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen hebben wij daarom in totaal maar liefst 24 amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend, waarvan een aantal met steun van SGP en PvdA. Deze zijn op onze website opgenomen. Het grootste deel van deze 24 amendementen had betrekking op subsidies van verenigingen en instellingen. In deze amendementen hebben wij voorgesteld of de subsidie in het geheel niet te schrappen of eerst een nader onderzoek te doen naar de consequenties of alternatieven of de verenigingen en instellingen de gelegenheid te bieden zelf met voorstellen te komen.
 
Doordat de gehele coalitie (CDA, ChristenUnie en VVD) halsstarrig vasthield aan het bezuinigingspakket en inhoudelijk in het geheel niet op onze voorstellen in wenste te gaan zijn al onze wijzigingsvoorstellen helaas verworpen. Dit betekent dat de voorgestelde afschaffing of korting op de subsidies helaas doorgaan. Wij betreuren dat en met name ook met het oog op de eventuele consequenties hiervan voor het voortbestaan of aantasting van de activiteiten van verenigingen en instellingen.
Het had naar onze mening anders gekund.
 
Wij wensen de betrokken verenigingen en instellingen veel wijsheid en sterkte bij het zoeken naar mogelijkheden om hun activiteiten te kunnen voortzetten.

Mocht u daarbij in de problemen komen schroom dan niet u tot het college te wenden. Ook wij zouden daarover graag geïnformeerd worden.