Actueel

GB admin

Geen steun voor fasering bezuinigingen op subsidies

  • Geschreven door GB admin

In de commissie Bestuur van 16 juni is de Kadernota 2012 besproken. Hiervan maakt het rapport “Scherp aan de wind” deel uit. Dit rapport bevat de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente voor de komende jaren tot een bedrag van 11 miljoen.

GemeenteBelangen heeft bij de behandeling wederom het voorstel gedaan een fasering toe te passen, namelijk eerst de interne bezuinigingsmogelijkheden (efficiency, lucht uit de begroting etc.) en inkomstenverhogingen optimaal te benutten en daarna pas zonodig bezuinigen op subsidies. GemeenteBelangen is namelijk van mening dat deze fasering mogelijk zou moeten zijn.

Zowel het Oranjeakkoord van de oppositiepartijen als het Coalitieakkoord van de collegepartijen zeggen ook dat de bezuinigingen pas in de laatste plaats ten koste mogen gaan van de subsidies. Bovendien staat er een herziening van het subsidiestelsel op stapel. GemeenteBelangen vindt dat het nieuwe subsidiebeleid als kader zou moeten dienen bij de beslissing over het schrappen of verminderen van subsidies.
Zoals het nu gaat is het de omgekeerde wereld. Door te faseren krijgen verenigingen en instellingen bovendien de kans om zelf met ideeën te komen voor bezuinigingen en kunnen zij daarin meedenken.

Al met al voor GemeenteBelangen voldoende redenen om te pleiten voor een fasering. Het voorstel van GemeenteBelangen hiervoor kreeg helaas geen steun van het college en de coalitiepartijen die de bezuinigingsoperatie in de voorgestelde vorm willen doorzetten.
GemeenteBelangen betreurt dit en zal daarom in de komende raadsvergadering met voorstellen komen om verenigingen en instellingen in de welzijnssector te ontzien.

Overigens is GemeenteBelangen ook van mening dat er ten onrechte meer wordt bezuinigd op subsidies dan vorig jaar is afgesproken en dat op gemeentelijke taken aanzienlijk minder wordt bezuinigd en ook de afgesproken inkomstenverhoging niet wordt gehaald. Dit alles gaat ten koste van de subsidies.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 30 juni a.s.