Actueel

GB admin

Restauratie toren witte kerk aan Boulevard

  • Geschreven door GB admin

Toren witte kerk kleinDe bakstenen toren van de witte kerk aan de Boulevard, officieel Andreaskerk, zit boordevol zout door een foutieve behandeling omstreeks 2000. Een heuse restauratie is nu nodig ter waarde van € 265.000,-. Deze kosten zijn voor de gemeente omdat de toren een beeldbepalend monument is én omdat de toren eigendom werd van de gemeente toen Napoleon Bonaparte in 1796 alle kerktorens van Nederland nationaliseerde vanwege hun militaire nut als uitkijkpost.

Het college van B&W stelde de gemeenteraad 10 april voor de restauratie als volgt te betalen: ze heeft bij de provincie een subsidie aangevraagd ter waarde van € 104.675,-, ze gebruikt € 70.225,- van de monumentenreserve en brengt de rest, € 90.100,-, ten laste van de begrotingsrubriek ‘Onderhoud gebouwen’. GemeenteBelangen heeft met dit voorstel ingestemd.

Het is echter nog onzeker of de provincie de subsidie toekent.  In 2013 heeft de provincie namelijk een aanvraag afgewezen omdat de gemeente die onjuist en onvolledig had ingevuld en in 2012 was het ook fout gegaan. Als het weer fout gaat, komt het college bij de raad terug voor het ontbrekende bedrag. De PvdA meende dat dit voorstel het budgetrecht van de raad verzwakte en stemde daarom tegen. Maar volgens de fractie van GB staat het de raad vrij met haar budgetrecht om te gaan zoals zij wil en tast dit voorstel dat recht dus niet aan. Aldus werd donderdag 10 april in de gemeenteraad besloten.

Oude kerk nieuw in 1570

De gemeente herinnert in het voorstel aan het feit dat de Andreaskerk ooit in het hart van het dorp stond.  Dat blijkt bijvoorbeeld uit de galmgaten aan de westzijde. Het blijkt ook uit tekeningen in het museum die de situatie omstreeks 1570 weergeven, toen de kerk net was gebouwd. GB heeft deze tekeningen gefotografeerd. Linksonder ligt het strand,  in het midden staat de toen nieuwe kerk, rechtsonder vliegt een roofvogel naar vier galgen die net niet op de foto staan. Volgens het bijschrift in het museum gaat het om veroordeelde geuzen.

oud katwijk witte kerk
Onderschrift:  De Andreaskerk omstreeks 1570. Bron: Katwijks Museum.

Namens de Fractie GemeenteBelangen

Geert Diemer