Actueel

GB admin

Kredietvoorstel dorpskantoor Rijnsburg

  • Geschreven door GB admin

Gemeentebelangen vindt het prima dat zo snel als mogelijk bewoners worden gevonden voor het nieuwbouwgedeelte van het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg. De gedachte om daaraan invulling te geven door de vestiging van een bedrijfsverzamelgebouw, waar startende ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) voor een abonnementsbedrag per maand een volledig ingerichte werkplek kunnen huren is een op zich denkbare, maar ook kwetsbare vorm.

Marktanalyse roept vragen op
Uit marktanalyse blijkt bijvoorbeeld dat van de zelfstandigen 72% vanuit huis werkt; bij startende ondernemers is dat 68%. Verder wil een groot deel van hen de komende jaren niet van werkplek veranderen. Ook wordt gesteld dat zelfstandigen in toenemende mate er de brui aangeven door gebrek aan omzet. Zijn er voldoende startende ondernemers en zzp-ers te vinden, die gegeven de bestaande leegstand van kantoorruimte in de directe omgeving (overigens zonder dat het aanbod van Leiden daarin is meegenomen) een abonnement wil nemen voor een volledig ingerichte werkplek? En, kan de continuïteit worden gewaarborgd? Of wordt het bedrijfsverzamelgebouw een duiventil, gezien het huidig economisch slechte tij? In de plannen wordt uitgegaan van een kostendekkende huur van ca. €200.000 per jaar, maar nergens wordt aannemelijk gemaakt of dat ook haalbaar is.

Meer zekerheid noodzakelijk
Nu de onzekerheden groot zijn en de onderbouwing mager, is Gemeentebelangen er geen voorstander van dat, zoals nu door in het collegevoorstel wordt aangegeven, de gemeente alle ontwikkelrisico’s op zich neemt. Het geeft ons weinig fiducie dat nu al wordt aangegeven dat als de vraag naar flexibele werkplekken minder is dan verwacht en de huuropbrengsten achterblijven het kantorenconcept mogelijk moet worden heroverwogen.

Gemeentebelangen wil meer zekerheid dat de investering van meer dan €700.000 gemeenschapsgeld niet in een bodemloze put verdwijnt. Een belangrijke vraag daarbij is of de gemeente het bedrijfsverzamelgebouw zelf moet gaan exploiteren. Waarom kan dat niet aan de markt worden overgelaten?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal