Actueel

GB admin

MPG kost Katwijk miljoenen

  • Geschreven door GB admin

De toekomstige bouwprojecten van Katwijk worden beschreven in het MeerjarenPerspectiefGrondexploitaties (MPG). De stand van de bouwprojecten, de daaraan gekoppelde kosten en de te verwachten winsten c.q. verliezen zijn in dat stuk te lezen.

11 miljoen euro in twee jaar
De rijksoverheid stelt sinds enige jaren de eis dat gemeenten zich moeten indekken tegen mogelijke tekorten van grondexploitaties. In de gemeente Katwijk is in de afgelopen 2 jaar al 11 miljoen euro gereserveerd voor de MPG. Of we dat geld straks ook werkelijk kwijt zijn, dat is nog maar de vraag. Wel vinden wij de situatie zo zorgelijk dat we hebben gevraagd om een nota waarin klip en klaar wordt aangegeven hoe de situatie is, wat de risico’s zijn en wat we nu nog kunnen ombuigen.

Bouwen voor de regio leidt tot failliet van Katwijk
Katwijk heeft zich in het verleden welwillend opgesteld om een groot deel van de woningbouw voor de regio op zich te nemen. De gevolgen van deze welwillende opstelling zijn enorm. De infrastructuur van onze gemeente is op de groei niet toegerust. Dit leidt tot vertraging in de bouwplannen en dat heeft weer grote financiele gevolgen voor de gemeente. Er zijn immers grote stukken grond aangekocht. Bovendien is het niet handig om veel woningen in een korte tijd op de markt te zetten. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de huizenprijzen. Hoeveel woningen en welke woningen we nodig hebben daarover bestaat geen duidelijkheid, in het ergste geval bouwen we voor leegstand.

GemeenteBelangen is van mening dat de welwillendheid richting de regio niet niet mag leiden tot het failliet van Katwijk. De commissie Ruimte deelde deze mening en steunde ons verzoek. Binnenkort ligt er een stuk op basis waarvan de raad keuzes kan maken.