Actueel

Geert Diemer

Art 41 Vragen over subsidie en huisvesting Turkse vereniging

  • Geschreven door Geert Diemer

Katwijk 29 September maart 2017 GB logo web

 


Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Subsidie en huisvesting Turkse Vereniging

 

Geacht college,

Al enkele jaren is er communicatie en discussie over de subsidie aan de Turks Islamitische Culturele Vereniging Katwijk (hierna: Turkse vereniging) over de vaststelling en de hoogte van de subsidie. Naar de mening van het college zou een subsidie aan de vereniging in een bredere context bekeken moeten worden dan de inburgering uit het welzijnsprogramma. Ook geeft het college in zijn brief d.d. 24-06-2015 aan dat het beleid ten aanzien van subsidie en huisvesten van verenigingen drastisch zal veranderen. Dit betekent dat er verwacht wordt van verenigingen om meer zelf te regelen, o.a. door meer inkomsten te genereren.

De Turkse vereniging is nu gehuisvest in de Coligny. De vereniging heeft meerdere malen aangegeven bij de gemeente dat deze ruimte niet past bij haar activiteiten . Voor de meeste evenementen moet zij uitwijken naar andere ruimtes. De vereniging is ook van mening dat zij meer inkomsten kan genereren en wil ook daarom  graag naar een andere ruimte verhuizen. Want om meer contributie en bijdragen te kunnen vragen van haar leden, moet zij kunnen aantonen dat er ook daadwerkelijk activiteiten plaats zullen vinden en dat vereist een passend gebouw. Al 2 jaar is er aangegeven dat de subsidie zou stoppen en na een bezwaar vanuit de Turkse vereniging is er respectievelijk een jaar en vervolgens een half jaar subsidie verstrekt. Door zeer late reactie vanuit de gemeente is er besloten om het laatste half jaar ook maar subsidie te verstrekken en te stoppen met ingang van 1-1-2018.

Eerdere beloftes voor de Oeverpolder zijn van de baan geschoven. Daardoor heeft de Turkse vereniging noodgedwongen in de Coligny "gevangen" gezeten. De gemeente heeft ook aangegeven mee te zullen denken over een ruimte die geschikt zou zijn, niet de hele week gehuurd en gebruikt hoefde te worden en waarvan de Turkse vereniging zelf de huur zou kunnen ophoesten. Echter, de gemeente heeft niets meer van zich laten horen.

De communicatie richting de vereniging is moeizaam verlopen, waardoor de vereniging zich benadeeld voelt en aan haar lot overgelaten.

1. Is het college voornemens om de situatie van de vereniging opnieuw onder de loep te nemen aangezien de subsidie eind dit jaar zal eindigen?

2. Is het college ook voornemens om een beter passende huisvesting te vinden voor de vereniging, zodat zij haar activiteiten kan voorzetten en meer inkomsten zal genereren? De vereniging zou graag een gedeelte van De Schelp huren op de dagen dat het gebouw niet gebruikt wordt. Bijvoorbeeld de zaterdag en zondag middag/avond/gehele dag.  Deze ruimte wordt dan meer benut, ligt bovendien centraal en van de activiteiten daar heeft niemand last, in tegenstelling tot de Coligny

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer