Actueel

Amy Guijt

GB stelt vragen - Wél slopen, maar niet bouwen?

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week was het in diverse media al te lezen, de flats aan de boerslaan en Helmbergweg worden volgende maand gesloopt. Dat is op zich geen nieuws; maar 81 sociale huurwoningen slopen maar mogelijk over twee!! jaar pas gaan herbouwen kon bij de fractie van GB op klapperende oren rekenen! Er moet nog even nagedacht en onderhandeld worden met de gemeente..

Helmbergweg sloop

In tijden van woningnood en de zeer krappe woningmarkt in Katwijk absoluut onwenselijk vindt GB! Daarom stelde we het college de volgende vragen;

1. Is het college het met de fractie van GB eens dat uitstellen van herbouw op deze locatie onwenselijk is?

2. Kan het college uitleggen welke nieuwe inzichten er over de locatie en de buurt zijn gevormd waardoor het onmogelijk was om herbouwplannen te maken?

3. Wat is de rol van de gemeente in deze onwenselijk opgelopen vertraging van de herbouwplannen?

4. Welke acties en/of maatregelen heeft het college genomen om dit proces mogelijk te versnellen?

5. Is het college het met de fractie van GB eens dat de gemeente in de toekomst striktere afspraken met Woningcorporatie Dunavie moet maken over sloop en herbouw om dergelijke situaties te voorkomen?

6. Kan het college de belofte doen dat zij de onderhandelingen met woningcorporatie Dunavie zullen bespoedigen waar mogelijk?

 

We wachten de antwoorden af en zullen jullie op de hoogte houden!