Actueel

René Slootweg

GB wil meer woningen in de midden huur segment

  • Geschreven door René Slootweg

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

art 41 wonen v2

Geacht college,

Door de prijsopdrijving in de koopsector, de striktere hypotheekeisen, flexibele arbeidscontracten

en de inkomenseisen voor de sociale huur en de vrije sector huur komen mensen met een middeninkomen moeilijker aan een passende woning. Mensen die aangewezen zijn op middel dure huur (> € 710,68 tot circa € 900) en de goedkope koopmarkt tot € 200.000 komen in de knel.

Ook was recent in de media, dat de tweede kamer plannen had om de scheefhuurders te dwingen tot het verlaten van hun goedkope sociale huurwoning door de huur ineens te mogen laten stijgen naar €710. Het mogen dan wel plannen of intenties zijn, het is toch zorgelijk.

De Regionale Woonagenda 2017 geeft aan dat er in de regio Holland Rijnland onvoldoende betaalbaar aanbod in de vrije sector is voor de groep middeninkomens. Dat wat er qua bebouwing gepland staat, is niet toereikend om de vraag te beantwoorden. Er moet ongeveer 15% á 20% meer vrije sector huurwoningen beschikbaar komen dan nu in de huidige plannen is opgenomen.

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen:

1 Is het college het met ons eens dat het woningaanbod m.b.t. de midden huur woningen niet toereikend is?

In het particuliere aanbod en bij beleggers liggen de huurprijzen al snel boven € 900 per maand vanwege het rendement wat men wil behalen. Deze prijs is te hoog voor de lage midden inkomens en de midden middeninkomens.

2 Is het college ook van mening dat beleggers en ontwikkelaars niet de juiste partners zijn om de midden huur in de markt te zetten?

In Katwijk is een behoorlijke vraag naar betaalbare vrije sector huurwoningen. Als beleggers en ontwikkelaars deze handschoen niet oppakken (in de nieuwbouw), dan kan Dunavie die oppakken. Dunavie is bereid om het aanbod van betaalbare vrije sector huurwoningen te vergroten. Hetzij via de bestaande woningvoorraad, hetzij via nieuwbouw. Het verdient de voorkeur om programmakeuzes te maken in lijn met de uitkomsten van een woningbehoefteonderzoek.

3 Is het college bereid om Dunavie in de prestatie afspraken voor 2019 het aanbod van midden huur op te laten opnemen en deze actief in de markt te mogen zetten?