Actueel

GB admin

GemeenteBelangen stelt vragen over van brandgevaar en asbest m.b.t. oude Flora

  • Geschreven door GB admin

Het is GemeenteBelangen gebleken dat er gevoelens van onveiligheid bestaan bij de omwonenden van het bedrijvencentrum oude Flora in de wijk Frederiksoord in Rijnsburg.
Deze panden staan momenteel leeg in afwachting van sloop met het oog op de voorgenomen woningbouw in dat gebied. Bekend is ook dat deze gebouwen asbest bevatten.

Wij hebben begrepen dat de sloop in fasen gebeurt, afhankelijk van de nieuwbouw in dat gebied. Dit zou kunnen betekenen dat de leegstaande gebouwen nog geruime tijd blijven staan. Het risico van leegstaande panden is dat er – al dan niet door brandstichting – brand ontstaat. Zeker in het geval van dit complex zou dit als gevolg van de aanwezigheid van asbest ingrijpende consequenties kunnen hebben. Het complex ligt immers midden in een woonwijk. De afgelopen tijd zijn we in onze gemeente al enkele malen hiermee geconfronteerd, waarbij de bron overigens veel minder risicovol was dan in dit geval. Ook recente berichten over asbest elders in den lande zullen het gevoel van onveiligheid bij de omwonenden aanwakkeren.

Naar aanleiding hiervan heeft GemeenteBelangen vrijdag 3 augustus de volgende vragen aan burgemeester en wethouders gesteld:

  1. Deelt het college onze zorg?
  2. Heeft het college wettelijke mogelijkheden om een snelle asbestsanering en sloop van de panden te bevorderen?
  3. Zo ja, is het college bereid hiervan gebruik te maken?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Indien het college geen wettelijke mogelijkheden heeft bent u dan bereid in overleg te treden met de eigenaar van de panden om tot een snelle sanering van de asbest en sloop van de panden te komen en zo nee, waarom niet?

Update 5 augustus: Helaas zijn de zorgen met betrekking tot de brandveiligheid binnen de kortst mogelijke tijd zeer terecht gebleken. Op dit moment is nog onduidelijk of dat ook voor de asbestrisico's geldt.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel