Actueel

GB admin

Art.41 vragen over gemeentelijke publicaties

  • Geschreven door GB admin

Onze fractie hebben vragen bereikt van inwoners van Katwijk aan Zee over de gemeentelijke publicaties. Het gaat hier om het feit dat de gemeentelijke publicaties niet meer in het gratis huis-aan-huis blad Katwijk Speciaal worden geplaatst maar – voor wat betreft Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn – alleen in De Katwijksche Post.
Dit blad wordt echter alleen bezorgd bij abonnees.

Ook onze fractie vindt het een manco in de gemeentelijke voorlichting dat de gemeentelijke publicaties niet bij alle burgers van de gemeente op de deurmat komen, zoals wel in Rijnsburg en Valkenburg middels De Rijnsburger/De Valkenburger het geval is.
Hier zou tegenin gebracht kunnen worden dat de gemeentepagina ook te lezen is op de gemeentelijke website. Dit is echter een minder geschikt middel voor het publiceren van de gemeentepagina. Je moet er speciaal aan denken om te kijken en bovendien beschikt nog steeds niet iedereen (denk aan de ouderen) over internet. Het is toch de bedoeling dat je als gemeente met deze pagina zoveel mogelijk burgers bereikt?

Wij hebben begrepen dat de reden om de bekendmakingen niet meer in de Katwijk Speciaal te publiceren een bezuinigingsoverweging is. Wij kunnen dat begrijpen, maar kies dan voor een alternatief waarmee je wel iedereen bereikt. Er zijn namelijk in de gemeente meer gratis huis-aan-huis bladen. Je zou zelfs nog meer kunnen bezuinigen door voor de hele gemeente in één en hetzelfde gratis huis-aan-huis blad te publiceren. Dan heb je één keer publicatiekosten en nu twee keer.
Een andere bezuinigingsmogelijkheid is het aanbesteden van de gemeentepagina, zoals enkele gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben gedaan. Blijkbaar met succes, want zij zijn van blad veranderd

Daarom heeft GemeenteBelangen de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Deelt uw college onze mening dat als gevolg van de gekozen bladen voor het plaatsen van de gemeentepagina een deel van de burgers van Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn verstoken blijft van gemeentelijke informatie?
  2. Waarom heeft uw college voor Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn niet voor een gratis huis-aan-huis blad gekozen voor het plaatsen van de gemeentepagina?
  3. Is uw college bereid alsnog hiervoor te kiezen en zo nee, waarom niet?
  4. Wat vindt uw college van de optie om het plaatsen van de gemeentepagina aan te besteden en is uw college daartoe bereid?
  5. Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel