Actueel

GB admin

Collegepartijen voeren soap op

  • Geschreven door GB admin

In de afgelopen raadsvergadering is na jaren van planontwikkeling en duizenden euro’s aan advieskosten besloten welke grootschalige projecten wel en niet uitgevoerd mogen gaan worden. Deze projecten gaan de komende 5 jaar gefinancierd worden uit de spaarpot van ruim 100 miljoen aan Nuongeld.

Strategische projecten zoals een parkeergarage in de kustversterking, extra infrastructuur in Rijnsburg, aansluiting Flora Holland op A44, renovatie zwembad Aquamar, nieuwbouw cultuurcluster inclusief bibliotheek, etc. Totaal een bedrag van 36 miljoen!

Vooraf had de VVD een bommetje richting de collega’s van CDA en ChristenUnie geplaatst door van de daken te schreeuwen: nieuwbouw bibliotheek van 13 miljoen “No way”.
GemeenteBelangen heeft in de vergadering voorgesteld het project nieuwbouw Cultuurcluster van de lijst te schrappen: er moet eerst een nieuw en soberder plan komen, waar een breed maatschappelijk draagvlak voor is.
Normaal gesproken mag je verwachten dat er dan serieus een debat wordt gevoerd, zeker als vooraf al duidelijk is dat er geen meerderheid is voor een dergelijk megaproject.

De voortekenen waren al niet gunstig. CDA, VVD en ChristenUnie gaan in deze raadsperiode nauwelijks de discussie aan als ze daartoe worden opgeroepen.
Deze partijen leunen achterover en laten alles over aan hun wethouders. Van dualisme is geen sprake, zelfs de herinnering aan de tijd daarvoor verbleekt. Toen waren er nog musketiers, nu zijn er alleen muurbloempjes.
Er is maar één conclusie mogelijk, de burger wordt geconfronteerd met een slecht gespeelde soapserie.

Wat kwam er uiteindelijk uit de hoge hoed van CDA, VVD en CU?
Als je geen woorden meer kunt uitspreken ga je over tot het schrappen van woorden.
In dit geval van de geldbedragen achter de miljoenen kostende projecten, totaal 38 miljoen. Weg jaren van wikken en wegen, selecteren, berekenen en prioriteiten stellen. Het doet er ineens niet meer toe hoe veel geld je aan een project gaat besteden.
Wanneer er na weer vele kosten een definitief plan is kunnen we altijd nog ja of nee zeggen was het enige dat deze partijen konden uitspreken.
De collegepartijen bedrijven politiek van het slechtste soort, de burger is bedrogen en weet nu niet waar het gemeenschapsgeld aan besteed gaat worden.

De reactie van GemeenteBelangen hierop was: je reinste struisvogelpolitiek en de VVD tegen alles in binnen de boot houden.
Voor mensen in Katwijk die van een minimum moeten leven en iedere week moeten beslissen waar ze hun beperkte budget aan uit kunnen geven moet deze gang van zaken toch een enorme aanfluiting zijn? Door zo te handelen gaan steeds meer mensen de politiek de rug toe keren.
GemeenteBelangen doet hier niet aan mee, stelt het aan de kaak, gaat de straat op, luistert naar de mensen en komt met voorstellen. Bij de volgende verkiezingen zal blijken hoe deze soap zijn waardering krijgt in de stemcijfers.
Tot die tijd doet GB er alles aan om de politiek dicht bij de mensen te houden.