Actueel

René Slootweg

Algemene Beschouwing GemeenteBelangen

 • Geschreven door René Slootweg

‘Denkend aan politiek Katwijk zie ik …’

Gemeentehuis te koop zoomDe fractie van GB was van plan om de politieke beschouwingen een snuifje cultuur mee te geven door in de stijl van het gedicht ‘Herinnering aan Holland’ van de dichter Hendrik Marsman deze A.B. uit te spreken. Maar door het teveel stoeien met het rijmschema hebben we toch maar gekozen voor het vrije uitgesproken woord.

Want wat rijmt er zoal op het woord ‘onzekerheid’…?

Dit is toch wel de begroting met de meeste onzekerheden die we in jaren gezien hebben. Vlak voor het zomerreces heeft GB nog het vertrouwen uitgesproken over de jaarrekening. Waar komt dan toch die onzekerheid vandaan, want Katwijk kent toch een lange historie van sluitende begrotingen met goede onderbouwingen?

Bij de bespreking van de Kadernota werd er door GB en andere oppositiepartijen al stevig ingezet op diverse coalitiepunten. Deze bestaan uit maatregelen die het College vanuit het coalitieakkoord wil realiseren deze periode. Deze punten waren behoorlijk in beton gegoten. Als oppositie mochten we er geen van het lijstje afhalen of veranderen. We mochten er wel eentje bij zetten, maar dan moesten we ook meteen met een dekking komen. De onzekerheid van deze begroting is dan ook de dekking van deze in beton gegoten coalitiepunten. Het is een bedrag dat oploopt tot een tekort van € 1.000.000,- structureel in 2019. Maar hoe we dat bij elkaar gaan sprokkelen is nog onduidelijk. Daar mogen we als oppositie natuurlijk wel over mee praten. Waar dit College in deze periode gratis ijsjes aan de ijskar uitdeelt mogen wij als oppositiepartijen wel zoeken naar voldoende muntjes in de portemonnee.

Op de valreep gaat het College één of meerdere dingen later doen, zodat ze € 300.000,- vrijmaken. Maar wat gaat u dan later doen mijnheer de wethouder? Wij hebben het nergens kunnen lezen. Zo ook uw gedachte om een bedrag van € 200.000,- aan bouwleges binnen te krijgen…..hoe? Ik heb geen enkel idee. Zelfs met deze nieuwe maatregel is er nog een tekort van € 300.000,- op de begroting van 2015. Hoe dat gevuld gaat worden, is wederom onbekend. Wat zijn dan de gevolgen voor de inwoners van Katwijk bij dit tekort?

Betaalbare woningen en dreigende armoedegrensWe geven nu uit en zien wel later hoe we dit betalen. Opvallend is dat deze uitgaven al begonnen zijn, zonder dat we deze begroting  hebben goedgekeurd. Door kleinere bedragen dan € 50.000,- te hanteren, is er immers geen raadsvoorstel nodig is. Dat zagen we bijvoorbeeld terug bij de raadscommissie 9 oktober waar de taskforce economie voor een economisch actieplan twee keer € 50.000,- kost.

‘Denkend aan Katwijk zie ik een begroting die…’

GB wil het toch bij deze A.B. benoemen, de indicatoren in de begroting. Of beter gezegd het meermalen ontbreken ervan. Zo vragen we al drie jaar aan de organisatie  om een split te maken in de begroting bij de milieustraat tussen Katwijkse en Noordwijkse bezoekers. Dit verzoek is nu na drie jaar in de begroting verwerkt.

Vorig jaar is gevraagd om de kostendekking in percentages te laten zien t.o.v. de andere jaren. Een eventuele trend kan dan waarneembaar worden. Maar goed, het is ‘pas’ het tweede jaar. Dus volgend jaar gaan we deze tabel zien in de begroting 2016, waarvoor alvast onze dank.

‘Denkend aan Katwijk zie ik een Verlengde Westerbaan die…’

Als Hendrik Marsman in zijn laatste levensjaren De Katwijksche Post had gelezen bij zijn verblijf in een hotel aan zee dan had hij zeker kunnen lezen dat er toen al gebroed werd op plannen om een Verlengde Westerbaan te realiseren. ‘Een broedse wethouder mag je niet storen’ is een bekende uitspraak in V.N.G. – land. GB heeft dat in de oordeelvormende sessie van 30 oktober wel gedaan daar waar de vervolgstappen openstelling Cantineweg en Verlenging Westerbaan op de politieke agenda stonden. Ik wil er vandaag bij de A.B. toch ook de aandacht voor vragen.

Westerbaan naambordWant deze begroting noemt ook het open houden van de Westerbaan voor de bewoners van de Zanderij en als derde ontsluitingsweg van Katwijk. Maar nu bij het vierde bestemmingsplan, het zoveelste bezwaar bij de Raad van State en al een keer betonblokken op de weg, is er  geen enkele burger die nog begrijpt waar dit over gaat.

Men wil vooral doorrijden op de Westerbaan, maar dit College denkt nog steeds dat ze ondanks alle verloren zaken bij de Raad van State nog steeds de Verlengde Westerbaan door een stuk uniek duin kunnen aanleggen.

We willen nogmaals aangeven dat GB zeker niet tegen de Westerbaan is, maar wel tegen de Verlengde Westerbaan met genoemd tracé. Een ander tracé, rechtstreeks aansluiten op de Koningin Julianalaan wat GB al aan de verschillende colleges heeft  gevraagd, is een optie. Sprookjes zijn mooi, maar het sprookje van uw Verlengde Westerbaan eindigt zeker niet met de woorden: ‘En ze rijden nog lang en gelukkig’.

In maart 2016 moeten de betonblokken weer op de weg als er geen oplossing is, dat snapt toch niemand meer?

‘Denkend aan Katwijk zie ik een Noordelijke Randweg Rijnsburg die…’

Dit is een gevoelig puistje bij dit College. Er staat dat ‘de gemeente samenwerkt met andere overheden om de realisering van genoemde weg te bespoedigen’. Maar als wij daar op verschillende manieren aandacht voor vragen, roept het geen duidelijke positieve reactie op bij het College.

Een aantal jaren geleden heeft GB een alternatief plan ingediend, om het vrachtverkeer, waar het hier eigenlijk om gaat, te laten rijden via de Bankijkerweg en daarvoor de snelweg met een brug naar de veiling te laten nemen. Deze variant is nu niet meer mogelijk.

We willen als gemeenteraad toch niet dat dit zakelijke dossier van deze weg een sprookjesverhaal wordt gelijk de Verlengde Westerbaan? Ik vraag de andere fracties steun om van het college voor 1 maart 2015 een notitie te krijgen over wat de gemeente in deze collegeperiode kan en wil bereiken in het dossier Noordelijke Randweg Rijnsburg.

'Denkend aan Katwijk zie ik geparkeerde auto’s die…’

parkerenEr wordt ook nog met de raad overlegd over de verschillende mogelijkheden om parkeren betaalbaar en concurrerend te kunnen houden. GB heeft met andere partijen meermaals een oplossing aangereikt te weten betaald parkeren op zondag. Dit punt is bij de  klankbordgroep ‘Aantrekkelijk centrum’ ook besproken. Die uitkomst leidde tot het advies om pas na een bepaalde tijd op zondag betaald te laten parkeren. Onder andere de kerkgangers hoeven dan niet te betalen. De realiteit van gratis parkeren en geen handhaving op zondag betekent echter vele overtredingen die niet worden bekeurd. We laten inkomsten liggen.

GB vindt dat je in de tijd van de Zwarte Pietendiscussie ook niet positief moet discrimineren. Betaald parkeren op zondag is betaald parkeren op zondag. Dit kan de parkeertarieven omlaag brengen met zeker 20%. Naast de extra zondagopbrengsten is het ook een drukkere dag in de zomerperiode dan andere dagen. En als zondag 2 november 2014 de thermometer ook achttien graden laat zien, trekt zo’n nazomerse zondag meer dan voldoende automobilisten aan richting zee. We leggen voor zo’n € 5.000.000,- in voor de onrendabele top van de parkeergarage. Deze zouden we kunnen verminderen door de parkeertarieven te behouden, gecombineerd met betaald parkeren gedurende de gehele zondag.

Denkend aan Katwijk zie ik de volgende uitsmijters…’

 •     Complimenten aan het College en de ambtenaren voor hoe tot op heden de 3D wordt opgepakt en de raad wordt meegenomen.
 •     Complimenten aan het College voor het realiseren van het dorpskunstwerk in Rijnsburg… maar waar staat deze eigenlijk?
 •     Wanneer komt de vorming van de gemeenschapshuizen in Katwijk Noord en Katwijk aan den Rijn op de politieke agenda? In de langetermijnagenda kan ik er niets van terug vinden.
 •     Wat is de stand van zaken betreffende een uitkijkpost voor vogelkijkers in de duinen?
 •     GB gaat er vanuit dat de besluitvorming passende locatie en planvorming nieuwe bibliotheek Katwijk aan Zee in deze collegeperiode wordt gerealiseerd. Ja toch?
 •     Wat wordt de inzet van wethouder ‘Wonen’ om bij de op te stellen prestatieafspraken 2014 – 2018 met Dunavie en de SHD betaalbare huurwoningen in Katwijk te realiseren wetende wat de opbrengsten zullen zijn van het woonlastenonderzoek?
 •     De Zwarte Piet bij de intocht van Sint Nicolaas in Katwijk… neen, ik ga er niets over zeggen.
 •     GB blijft aandacht vragen voor de handel in verdovende middelen op jonge leeftijd. We hebben vertrouwen in de in Katwijk gevolgde aanpak, maar we willen onze zorg hier wel benoemen.
 •     Een vergadermodel waar we echt niets zeggen als we dat besloten hebben… Utopia?
 •     Namens GB dank aan allen die zich hebben ingezet voor het reilen en scherp aan de wind zeilen in de gemeente Katwijk. Ooit heeft iemand gezegd: ‘Er is niets moeilijkers dan goed te bedanken’. Daarom mijn laatste woord: ‘Bedankt’.

GemeenteBelangen