Actueel

GB admin

Hoe bevalt het nieuwe vergadermodel?

  • Geschreven door GB admin

Vergaderen 1In de raadsvergadering van 27 februari werd er over het nieuwe vergadermodel gesproken. Het was al eens na een half jaar geëvalueerd en nu kort voor de gemeenteraadsverkiezingen zou de huidige raad weer een standpunt innemen.

Wat vindt GemeenteBelangen van deze nieuwe manier van vergaderen?:

  • Positief is dat je twee donderdagen per maand raadsvergaderingen hebt en daardoor kunnen agendapunten sneller worden afgehandeld.
  • De raadsleden zijn er actiever bij betrokken, er is tussendoor tijd voor overleg en ook informeel contact.
  • Er is makkelijker contact met de burgers die komen inspreken.
  • Het echte debat ontbreekt nog teveel (komt door de wijze hoe we de inbreng voorbereiden zo ook hoe de voorzitters leiding geven).
  • De informatieve sessies kunnen en moeten nog beter georganiseerd worden.
  • Bij de lijst van ingekomen stukken moet het mogelijk zijn om er iets over te vragen. Daarmee kan je onnodige agendering twee weken later voorkomen.
  • De oordeelsvormende sessie van dertig minuten is met de inbreng van zes / zeven fracties vaak al te krap. Hoe zal dat gaan als er na 19 maart meer raadsfracties zijn?

Vergaderen 2Afgesproken is dat de nieuwe raad na 19 maart hier ook over gaat vergaderen. Dus het is nog even afwachten, zeker ook omdat niet alle huidige raadsfracties even positief staan tegenover het huidige vergadermodel.

Maar als je weet waar we vandaan komen met de ‘oude’ vergaderstijl dan is het: ‘Blik vooruit en benut met elkaar de kansen om het beter te laten worden’. Na 19 maart kunnen jullie er meer over lezen, want het is één van de eerste zaken die nieuwe raadsleden moeten vaststellen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol