Actueel

GB admin

Combinatiefuncties in Katwijk ....... heb je dan twee beroepen?

  • Geschreven door GB admin

Wat houdt dat nu in, de combinatiefunctie?

  • combinatiefunctiesJe hebt niet twee beroepen tegelijk om zo meer geld in de huishoudportemonnaie te laten verdwijnen
  • Het is geen politiek nieuwtje dat je wethouder en burgervader tegelijk kan zijn om zo de gemeentelijke personele lasten te drukken.
  • Dat is geen nieuwe term voor een coördinator voor de vier oranjeverenigingen in onze gemeente.
  • Het is iemand die in de sectoren onderwijs - sport en / of cultuur werkzaam is en het is iemand die in de praktijk met leerlingen van 4 t/m 18 jaar aan de slag kan gaan. Daarbij zijn de scholen de vindplaats en kunnen sportverenigingen en culturele instellingen hun kennis en vaardigheden delen met deze leerlingen / scholen doordat de gemeente combinatiefunctionarissen aanstelt.

Jos Kusters van de Alliantie School en Sport waar het ministerie van OC&W, het ministerie van VWS en NOC*NSF in samenwerken, is de 'goeroe' op dit terrein en hij verwoordde het perfect met deze slogan: 'Er moet voorkomen worden dat er teveel geld naar 'stropdassen' gaat dat beter aan een 'trainingspak' kan worden besteed'.

combinatiefunctionarisWat zei de commissie Welzijn erover 14 september?
Er waren wat technische kanttekeningen bij het stuk waarbij de vraag was of het nu wel of niet in de raadsvergadering moet worden vastgesteld. Maar los daarvan is GB groot voorstander van de invoering van deze combinatiefuncties.
Veel gemeenten zijn Katwijk hier al in voorgedaan en die boodschap gaf GB het College ook mee: 'Doe er je voordeel mee en kijk waar je kan leren uit mogelijk elders eerder gemaakte fouten'.

Er ligt in ieder geval een gedegen projectplan en er is in september een grote bijeenkomst om de partners, te denken aan scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen / -verenigingen, te informeren over de te nemen stappen.

Het rijk vergoedt veel, maar er komt ook een gemeentelijke bijdrage om de hoek kijken waar vanaf 2O11 structureel ruimte voor wordt gemaakt in de begroting. Het is een prima impuls voor het uitbreiden van het aantal brede scholen in het basis- en voortgezet onderwijs met een sport- en kunst- en cultureel aanbod.

HorizonWe hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en veel gemeenten met goede voorbeelden zijn de gemeente Katwijk al voorgegaan. Eigenlijk sluit het ook nauw aan op programma's als Kunstmenu, naschools cultureel- en sportaanbod en de Kunstroute voor de basisscholen en wat er in het voortgezet onderwijs al gebeurt. De nadruk ligt dus op de actieve kunst- en sportbeoefening.   
Het punt is geagendeerd als bespreekpunt vanwege de eerder genoemde technische opmerkingen bij deze notitie, maar alle fracties steunen het plan inhoudelijk.