Actueel

GB admin

Coalitiekramp doet CDA en CU draaien

  • Geschreven door GB admin

In de commissie Ruimte eiste de oppositie gesteund door CDA en CU van de wethouder een conflictvrije fietsroute over de N206 ter compensatie van de twee fietstunnels die zullen vervallen. In de raad bleef er niets overeind van de ferme woorden van deze twee coalitiepartijen.
 
Eensgezind
Met de plannen om de N206 te verdiepen verdwijnen twee veelgebruikte fietsverbindingen tussen Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. Een grote meerderheid van de commissie Ruimte, met uitzondering van de VVD, sprak daarover in december de zorg uit aan wethouder Udo. De wethouder kreeg de opdracht om met een nieuw voorstel te komen, waarbij de nieuwe fietsroutes uitgewerkt zouden worden. In januari bleek dat het college nog steeds niet begreep wat de commissie wilde, nl. een snelle, veilige en comfortabele fietsroute. Het collegevoorstel werd afgedaan als onaanvaardbaar, alleen de VVD kon weer met de voorstellen leven.
 
Fietsers de dupe
Het college wil in de toekomst de fietsers via een rotonde op de overkluizing van de N206 bij de Molentuinweg leiden. De fietsverbinding bij de Baron van Wassenaerlaan vervalt, omdat het college een fietsbrug op die plek niet ziet zitten. Het viaduct op de Zeeweg is daarmee in de toekomst het tweede alternatief om van het Zeedorp naar het Rijndorp te komen. Met de komst van de RijnGouweLijn wordt de Zeeweg voor fietsers niet aantrekkelijker. Om de veiligheid van de fietser te waarborgen zullen daar hoogstwaarschijnlijk verkeerslichten of spoorbomen moeten komen.
Kortom er is geen sprake van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. Daar waren alle partijen, met uitzondering van de VVD het over eens. De conclusie was; er moet een conflictvrije fietsverbinding komen. Deze glasheldere opdracht kreeg het college mee. Het CDA riep zelfs ferm dat zij bereid waren daarvoor in de buidel te tasten.
 
Katwijk is weer gefopt
In de raadsvergadering  van 27 januari moest het besluit vallen. Het college kwam na twee commissievergaderingen met zeer duidelijke uitspraken van de raad wederom met een vaag verhaal. GemeenteBelangen, PvdA, en SGP maakten een wijzigingsvoorstel waarin de fietsverbinding veilig werd gesteld. Tot onze verbijstering vond dit voorstel geen steun bij CDA en CU. Het standpunt van deze partijen was 180 graden gedraaid. Angst voor hoge kosten van de fietsverbinding, vertraging van plan Duinvallei en vertraging van de uitvoering van het N206 - project waren nu opeens belangrijker dan de conflictvrije fietsverbinding. CDA en CU hebben ineens het volste vertrouwen dat het college de wens van de raad uitvoert. Ze vroegen hiervoor met de VVD in een amendement ‘de wethouder zich tot het uiterste in te spannen voor de realisering van een vrijliggende, conflictvrije fietsverbinding’ alsof een wethouder zich normaal al niet tot het uiterste moet inspannen om gestelde doelen te bereiken? Merkwaardige draai, met mogelijk enorme gevolgen. Katwijk is weer gefopt en de fietsers zijn in de toekomst de dupe!.