Actueel

GB admin

Coalitie zonder ambitie?

  • Geschreven door GB admin

De collegepartijen CDA, CU en VVD stemden afgelopen woensdag 13 oktober unaniem in de vergadering van de commissie Ruimte tegen het voorstel van het college om voortvarend de plannen in het centrum van Katwijk verder uit te werken.

Onbegrijpelijk standpunt
Sinds 2006 is hard gewerkt aan de toekomstvisie van de nieuwe gemeente Katwijk. De Brede Structuur Visie is in 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat de plannen niet van de grond kwamen, is in 2009 besloten om een projectbureau BSV in te stellen. Het doel was; aan de slag met de BSV. Maar nu de plannen eindelijk op tafel kwamen trappen CDA, CU en VVD keihard op de rem. GemeenteBelangen vindt dit onbegrijpelijk.

Wachten
De coalitie heeft kennelijk weinig ambitie. Ze willen wachten op de beslissingen over de zeejachthaven, de Verlengde Westerbaan, de kustversterking en de RGL. Wat GB betreft is dat helemaal niet nodig. De kustversterking komt er onvermijdelijk, de RGL en de zeejachthaven zijn nog onzeker en de Verlengde Westerbaan komt er niet.

Nu juist doorpakken!
We moeten nu  zorgen dat de vestigingsbeperking van de Zwaaikom wordt opgeheven. We kunnen nu prima met elkaar besluiten dat er een culturele cluster in het centrum komt. Dat het Varend Erfgoed in het Prins Hendrikkanaal komt, dat uitbreiding van horeca voor een levendiger centrum zorgt, en dat we versterking van de winkelfunctie willen. Het Baljuwplein en Andreasplein worden verblijfspleinen. De auto’s moeten zoveel mogelijk ondergronds parkeren en het centrum wordt zoveel mogelijk autovrij. Dat de Tramstraat de Zwaaikom moet koppelen aan de rest van het centrum is ook vanzelfsprekend. Daar kan een deel van de uitbreiding van het winkelgebied gerealiseerd worden. Of daar nu een bus of een tram rijdt is nu niet van belang. GB heeft wel ambitie en heeft een heel scala van suggesties toegevoegd aan het stuk. De wethouder heeft toegezegd die mee te nemen in de verdere uitwerking. Maar wanneer dat weer wordt opgepakt, is niet duidelijk.

Een gemiste kans ………….. Katwijk moet aan de slag, of zoals het college zegt: ‘Aan het werk’. Dat kan alleen met een ambitieuze raad die weet wat ze wil. Jammer dat de coalitiepartijen er nog niet aan toe zijn. Katwijk is weer gefopt!