Actueel

GB admin

Toch gemeentelijke informatie in De Rijnsburger

  • Geschreven door GB admin

Met verbazing heeft GemeenteBelangen twee weken geleden kennis genomen van de gemeentelijke mededeling in De Rijnsburger dat de gemeentelijke bekendmakingen in het vervolg niet meer in De Rijnsburger/De Valkenburger worden geplaatst maar in De Katwijksche Post en op de gemeentelijke website of via een gratis e-mailservice.
Verder kon een papieren versie worden afgehaald bij de receptie op het gemeentehuis in Katwijk.

Onacceptabel
GemeenteBelangen vond dit onacceptabel en uit de eerste reacties van burgers die ons bereikten vonden zij dat ook. Wij zijn van mening dat burgers op een gemakkelijke en voor iedereen toegankelijke wijze kennis moeten kunnen nemen van de gemeentelijke informatie. Door deze maatregel van Burgemeester en wethouders zou dit zeker niet meer het geval zijn geweest. Publiceren in De Katwijksche Post betekent publiceren in een blad wat voornamelijk in Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn wordt gelezen. Een derde van de inwoners van de gemeente Katwijk woont echter in Rijnsburg en Valkenburg. Bewoners van deze twee kernen zullen langzamerhand het idee krijgen als tweederangs burgers te worden beschouwd. Daarbij denken wij niet alleen aan deze maatregel maar ook aan de voornemens van Burgemeester en wethouders om de gemeentelijke servicepunten in deze kernen op te heffen en de bibliotheken in de kernen “uit te kleden”.
 
Vooral ouderen de dupe
Door al deze maatregelen wordt het voorzieningenniveau in deze kernen afgebroken en daarmee ook het bij de fusie beoogde behoud van de eigen identiteit van de kernen.
Naast alle inwoners van Rijnsburg en Valkenburg zouden door deze maatregel in het bijzonder de mensen benadeeld die geen internet hebben. Met name denken wij hierbij aan de ouderen. Hadden zij in het vervolg naar het gemeentehuis in Katwijk gemoeten voor een papieren versie? Onacceptabel vond GemeenteBelangen.
 
Vragen gesteld
GemeenteBelangen heeft daarom onmiddellijk schriftelijke vragen hierover gesteld aan Burgemeester en wethouders. Blijkens een bericht in De Rijnsburger van afgelopen week heeft dit besluit van de gemeente tot nogal wat onrust geleid in Rijnsburg. En begrijpelijk!
De gemeente heeft naar aanleiding daarvan besloten het besluit terug te draaien en de gemeentelijke berichten voorlopig weer in De Rijnsburg/Valkenburger te plaatsen. Te zijner tijd zal nader worden bezien hoe tot een kostenbesparing kan worden gekomen.
GemeenteBelangen is blij dat het college zo snel de verontruste signalen uit de samenleving heeft opgepikt en haar besluit voorlopig heeft herzien. Wij blijven echter wel van mening dat dit niet nodig was geweest als eerst goed was nagedacht alvorens deze maatregel in te voeren.
Wij hopen dat het college dit in het vervolg wel zal doen en zullen dit nauwlettend volgen.
 
Namens de fractie van GemeenteBelangen,
Leen van Poppel