Actueel

GB admin

Katwijk staat open voor verdere samenwerking met Noordwijk

  • Geschreven door GB admin

KW NW 1In de raadsvergadering van donderdag 27 februari is het besluit genomen dat de gemeente Katwijk open staat voor verdere samenwerking met buurgemeente Noordwijk. Dat moet leiden tot een grotere slagkracht, efficiëntere inzet van middelen en mensen zo ook tot lagere kosten.

In een oordeelsvormende sessie eerder die avond was het duidelijk dat de raadsfracties er positief in zaten. Er werd bij burgemeester Wienen, als portefeuillehouder op dit punt, wel aangedrongen op een tijdige evaluatie. Dat zegde hij toe.

KW NW 2Nu is verder het wachten op de gemeente Noordwijk waar een gevraagd referendum, door een nieuwe politieke partij, eerst duidelijk moet maken hoe Noordwijk hier verder in zit. Tot dit moment staat de Noordwijkse politiek, net als Katwijk, positief tegenover verdere samenwerking. Maar eerst zal de weg van het referendum moeten worden gevolgd. We wachten het af. Het was in ieder geval wel goed om als gemeente Katwijk een duidelijk eigen signaal af te geven. Voor de duidelijkheid werd door de portefeuillehouder nogmaals benadrukt dat het woord ‘fusie’ geen deel uitmaakt van deze intensieve samenwerking, nu niet en ook in de toekomst niet.

En wat de zeemeeuwen en de strandwandelaars betreft, die zijn toch altijd al grens overstijgend bezig.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol