Actueel

GB admin

Gemeentepagina voor inwoners van Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn

  • Geschreven door GB admin

Vorig jaar december heeft GemeenteBelangen vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de gemeentepagina. Aanleiding hiervoor waren van klachten van inwoners van Katwijk aan Zee.

Die klachten betroffen het feit dat de gemeentepagina, met de gemeentelijke publicaties, niet langer werd geplaatst in het gratis huis-aan-huis blad Katwijk Speciaal maar voor Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn alleen nog in de Katwijksche Post. Het probleem is dat dit blad alleen bij abonnees wordt bezorgd, zodat inwoners die hier niet op geabonneerd zijn de gemeentepagina niet in de bus krijgen.
GemeenteBelangen vond dit een onwenselijke situatie en een manco in de gemeentelijke voorlichting.

In antwoord op onze vragen hebben burgemeester en wethouders begin dit jaar aangegeven dat zij een aantal zaken nader wilden onderzoeken alvorens op onze vragen en suggesties te kunnen ingaan.

Vanwege de lange duur hebben wij onlangs naar de stand van zaken gevraagd. Het college heeft in antwoord hierop aangegeven dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat hierbij ook betrokken zal worden de uitslag van de enquête die onlangs onder de burgers is gehouden over de gemeentelijke informatievoorziening.

Wij vinden het met name voor de burgers van Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn jammer dat het zo lang duurt en zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.