Actueel

GB admin

Raadswerk nu even niet te combineren

  • Geschreven door GB admin

In de raadsvergadering 29 september van de gemeente Katwijk neemt Jacoline Stol afscheid als raadslid namens GemeenteBelangen. Jacoline is, na enkele jaren als steunfractielid actief te zijn geweest, bij de verkiezingen in 2010 in de gemeenteraad gekomen. Jacoline vertegenwoordigde onze fractie in de commissie Welzijn, en was met name specialist op het gebied inzake armoedebeleid.

jacolineNa het zomerreces heeft Jacoline aangegeven dat zij de combinatie van full-time werken als maatschappelijk werker bij Valent voor het project 'Broodnodig', een druk gezin en het raadslidmaatschap op dit moment niet meer goed kan combineren.

Zij heeft daarom besloten nu haar raadszetel beschikbaar te stellen. Wij betreuren het dat Jacoline ons team moet verlaten, maar wij hebben begrip voor haar keuze, en respecteren haar besluit. Het is een moeilijk moment geweest om tot dit besluit te komen, maar Jacoline kenmerkte zich altijd als een fractielid die er voor meer dan honderd procent voor wil gaan. En als dat niet meer lukt en andere invullingen van je dagelijks bestaan in de knel komen, dan moet je een keuze maken hoe moeilijk die ook is.

De fractie van GemeenteBelangen is dan ook verheugd dat Jacoline in de steunfractie beschikbaar blijft voor onderwerpen die specifiek op haar vakgebied liggen.

adriaanJacoline Stol wordt vanaf de raadsvergadering van donderdag 29 september opgevolgd door Adriaan Heijnen. Wie Adriaan Heijnen is, kunt u zelf ervaren en beleven vanaf de raadsvergadering van donderdag 29 september waar hij als raadslid zal worden geïnstalleerd. Op deze website zal ook 'zijn profiel' met contactgegevens binnenkort te lezen zijn.