Actueel

GB admin

Stoelendans in het Katwijkse college van B&W?

  • Geschreven door GB admin

Bij het uitspreken van de Algemene Beschouwingen donderdagmiddag 7 november jl. heeft GemeenteBelangen met ‘een knipoog’ kritisch gekeken naar het functioneren van wethouder Udo door het uitspreken van deze tekst:
‘Rest de fractie van GemeenteBelangen nog de slotvraag: ‘Wie is nu de portefeuillehouder van de Locatie Nieuw Valkenburg?’ Is het anders geen idee dat burgemeester Wienen en wethouder Udo van stoel gaan ruilen? Dan krijgen we een burgemeester die zich niet met inhoud bezig houdt en een inhoudelijk kundige vakwethouder’.

Duidelijker konden we het niet verwoorden.

Wethouder Udo begreep de boodschap van GB…

StoelenDans

Nadat ik als laatste fractievoorzitter de Algemene Beschouwingen namens GemeenteBelangen mocht uitspreken, was er een korte pauze waarin het college van B&W zich kon beraden op het aanscherpen van de antwoorden naar de fracties.

Bij terugkomst in de Katwijkse raadzaal werd duidelijk dat wethouder Udo onze uitgesproken tekst had begrepen. Hij zat namelijk lacherig op de plek van burgemeester Wienen, die zonder ambtsketting om de nek de raadzaal betrad. Dan hoef je als fractie verder niets meer te zeggen.

Eens kijken en horen of wethouder Udo onze boodschap tot de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 positief kan vertalen. Ik denk er het mijne over en jullie?

Gerard Bol,
Fractie GemeenteBelangen.