Actueel

GB admin

GemeenteBelangen: Masterplan Katwijk aan Zee schot in de roos?

  • Geschreven door GB admin

Masterplan 3Het Masterplan Katwijk aan Zee is beeldbepalend voor de ontwikkeling van Katwijk. Dat vereist fundamentele keuzes. Keuzes die nu worden gemaakt, bepalen de inrichting en het aanzicht van Katwijk voor de komende decennia. 

Zorgvuldig proces volgen
Dit vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij alle voornemens uit het plan eerst in onderlinge samenhang moeten worden bezien, voordat oordelen worden uitgesproken. Helaas is dat station in de raadscommissie van donderdag 14 november jl. al gepasseerd.

Evenwichtigheid ontbreekt in het masterplan
Direct roepen dat het Andreasplein een unieke locatie is en dat je die niet volbouwt met een
cultuurhuis / bibliotheek is, ook voor GemeenteBelangen, op het oog een begrijpelijk standpunt, mede gezien de situering ten opzichte van de Oude Kerk. Maar dit gaat wel voorbij aan een integrale en evenwichtige benadering die het Masterplan verdient, waarbij niet al bij de start van het besluitvormingstraject conclusies worden getrokken.
GemeenteBelangen vindt het plan nu niet op alle onderdelen evenwichtig. Zo bevat het plan bijvoorbeeld geen voornemens over de Boulevard, waar ook horeca is gevestigd. Hetzelfde geldt voor de kruising Boulevard / Voorstraat / Princestraat. Daar staan winkelpanden leeg. Waarom is bijvoorbeeld het cultuurhuis daar niet als optie gepresenteerd? Het is dan de eerste aanblik vanaf de Boulevard, een enorme trekpleister, voor elk wat wils. Waarom is bijvoorbeeld ook niet als optie gepresenteerd een in oppervlakte kleiner cultuurhuis op het Baljuwplein?

Masterplan 1In Katwijk staat een cultuurhuis…  
Roepen dat je een cultuurhuis niet op het Andreasplein wil, betekent verder dat je ook over een alternatieve invulling daarvan moet willen nadenken. Een fundamentele zwakte van de Princestraat is dat er nu geen publiekstrekker aan de zuidkant is gevestigd. Het is begrijpelijk dat de winkeliers Zeezijde daarvoor aandacht vragen. Maar daarbij zal je ook aandacht moeten hebben voor de direct omwonenden. Het verwerven van breed draagvlak is essentieel. Dat betekent dat ook moet worden nagedacht over de aansluiting bij de bestaande bebouwing. Al met al geen eenvoudige opgave, maar welke alternatieven zijn denkbaar?

Ook andere onderwerpen vragen aandacht!
Daarnaast is aandacht voor andere zaken noodzakelijk. Het Masterplan staat niet gelijk aan het cultuurhuis. Ik noem bijvoorbeeld de afstand tussen de concentratie van detailhandel in de Princestraat e.o. en de horeca in de Zwaaikom. Deze verblijfsgebieden liggen (te?) ver uit elkaar. Je zal straks maar winkelier zijn in de Zwaaikom. Het minder belangrijk worden in de voornemens van het winkelgebied Voorstraat / Tramstraat, terwijl er twee supermarkten zijn gevestigd. Evenwichtig? Zo zijn er meer vragen, maar vooralsnog geen antwoorden.

Wat is de stand van zaken?
GemeenteBelangen is verheugd dat er een voorstel ligt. Dat betekent dat er discussie kan plaatsvinden. De visie die ten grondslag ligt aan het plan is op zich niet verkeerd, maar de discussie kent een valse start. Wij gaan de discussie niet uit de weg, maar dan wel op het goede moment. Het Masterplan kan een schot in de roos blijken, maar het is te vroeg voor conclusies. Nu eerst de inspraak in en een discussie over de kernzaken van het Masterplan Katwijk aan Zee. Daarna voortvarende besluitvorming!

Emile Soetendal
GemeenteBelangen