Actueel

GB admin

Kinderpardon of kinderrecht?

  • Geschreven door GB admin

De rechten van kinderen zijn vastgelegd in verdragen en wetgeving. Kinderen hebben recht op basisvoorzieningen, op onderwijs, op het opbouwen van privéleven. In Nederland zijn deze rechten voor Nederlandse kinderen veelal gewaarborgd en verzekerd. Dat geldt niet altijd voor kinderen van vreemdelingen. Dit verschil is ongerechtvaardigd in het licht van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarin is vastgelegd dat alle kinderen die zich op het grondgebied bevinden van een lidstaat dezelfde basisrechten moeten kunnen genieten. Dit verschil is schrijnend zichtbaar in de waarborging van kinderrechten waar het betreft kinderen van ouders die zich in langdurige procedures bevinden over hun verblijfsrecht in Nederland.

Want als we als maatschappij worden geconfronteerd met een situatie als die van Mauro enige maanden geleden beheerst het ook maanden de landelijke pers zo ook het leven van al die andere ‘Mauro’s’ die voor het grote publiek nog geen naam hebben. Maar de dreiging van een aangekondigde terugplaatsing naar hun ‘moederland’ is voor hen wel degelijk even groot.
Willen we voortdurend in individuele acties van omstanders en betrokkenen bij deze asielkinderen geraken omdat het op deze wijze geregeld is?

Kunnen deze kinderen er wat aan doen dat ze met een leeftijd van veertien en dertien jaar al verblijvend in Nederland hier geworteld zijn? We kunnen vele voorbeelden daarvan opnoemen in een kinderleven; leerling van een basisschool, lid van de zwemclub, maar ook al helemaal ingeburgerd om een volgende stap als jongere / jong volwassene te gaan maken in hun Nederlandse maatschappij. Deze kinderen hebben niet voor deze vertraging gekozen, dus dat meer dan bekende zwaard van Damocles mag niet meer boven deze kinderhoofden hangen. GemeenteBelangen zou zeggen: ‘Geen kinderpardon, maar kinderrecht’.

Dat betekent dat het wat GemeenteBelangen betreft mogelijk zou moeten zijn dat aan kinderen die gedurende hun minderjarigheid in Nederland geworteld zijn geraakt in de Nederlandse samenleving, onder omstandigheden een verblijfvergunning, kan worden verleend. Daarom ondersteunen wij deze actie.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol