Actueel

GB admin

‘Provincies tegen windmolens vlak bij kust’

  • Geschreven door GB admin

WindmolensDeze kop stond donderdag 16 mei op de voorkant van het Leidsch Dagblad waarbij de strekking van het artikel was dat de provincie Noord-Holland zich tegen de bouw dichtbij de kust (binnen de zogeheten 12-mijlszone) van nieuwe windmolenparken verzet waar Zuid – Holland sterke aarzelingen heeft. Belangrijk om op te merken is dat de provincie de bouw van windmolenparken niet kan tegen houden, want het rijk is de beheerder van de Noordzee.

Vragen van GemeenteBelangen
Dit bericht komt precies na de beantwoording van de vragen van raadslid Hans Vingerling van GB over het al goedgekeurde windmolenpark Luchterduinen. In hetzelfde Leidsch Dagblad stond enige tijd geleden namelijk dat de gemeente Noordwijk een verdrag met Eneco had gesloten waarbij voor € 750.000,- aan duurzame projecten in Noordwijk kon worden geïnvesteerd. Dat geld was beschikbaar gesteld omdat Noordwijk haar bezwaren tegen dit windmolenpark had ingetrokken. Verzet loont dus ook wel eens financieel, maar Vingerling wilde het financiële naadje van de kous weten.

Uit de beantwoording door de gemeente Katwijk van zijn vragen blijkt dat:

  • er ook voor Katwijk een bedrag van € 150.000,- beschikbaar is in het Eneco Fonds.
  • dit fonds een looptijd kent van twintig jaar en zal 1 juli 2014 starten.
  • er maximaal € 15.000,- per keer eens in de twee jaar zal worden uitgekeerd op voorstellen op het terrein van toerisme en duurzame energie welke door burgers, bedrijven en de gemeente kunnen worden ingediend. Via stemming zal het winnende project worden aangewezen.
  • alle vier kustplaatsen die met dit windmolenpark te maken krijgen hiervan profiteren.
  • de gemeente dit tijdig naar eenieder zal communiceren om projecten te kunnen indienen.

Het is dus goed om aan de hand van een eerder klein krantenbericht deze informatie ‘los’ te krijgen waar we niet eerder van hadden gehoord.

Standpunt gemeente Katwijk op windmolenparken voor de kust
De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben een Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV) opgesteld. Het doel van deze RSV is duidelijkheid bieden over de gebieden waar windparken kunnen worden gebouwd en welke randvoorwaarden daarvoor gelden. Daarmee draagt de RSV bij aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie.
Ook Katwijk wordt als kustgemeente bij de totstandkoming betrokken. En daarom heeft het College op 7 mei jl. op de RSV een reactie geleverd. Katwijk stimuleert de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking. Maar het beleid in Katwijk is gericht op het behoud van de unieke kwaliteiten van de gemeente als toeristische badplaats, met de directe ligging aan zee, strand en duin. Rust, ruimte en weids uitzicht zijn primaire kwaliteiten voor zowel de bewoner als de bezoeker van deze gemeente.
Het College is daarom van mening dat de opgestelde RSV strijdig is met het beleid van de gemeente Katwijk. Het maakt inbreuk op genoemde primaire kwaliteiten. GemeenteBelangen houdt de vinger aan de pols en u dus op de hoogte.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol