Actueel

GB admin

Het CDA en slappe knieën

  • Geschreven door GB admin

In de laatstgehouden vergadering van de commissie Bestuur verweet de heer Van der Spijk van het CDA de fracties van PvdA en GemeenteBelangen dat zij last hadden van slappe knieën. Hij doelde daarbij op hun opstelling bij de besluitvorming vorig jaar over de ombuigingsoperatie "Scherp aan de wind”. Hij vergat daarbij te vertellen dat deze partijen wel degelijk wilden bezuinigen. Ook GemeenteBelangen heeft toen nadrukkelijk de noodzaak van bezuinigen onderschreven. Die noodzaak stond bij onze fractie dan ook niet ter discussie. GemeenteBelangen wilde echter een andere wijze van invulling van de bezuinigingstaakstelling. Dat is iets anders dan niet willen bezuinigen en slappe knieën hebben, zoals de heer Van der Spijk meent te moeten ventileren. Dit is wel erg goedkoop en populistisch.

Knie‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’
Nu we het toch over “slappe knieën” hebben. Bij de ombuigingsoperatie “Scherp aan de wind” is – met instemming van het CDA - ook besloten het subsidiebedrag voor gemeentelijke monumenten aanzienlijk te verlagen. Nu het CDA met de gevolgen hiervan voor de bezitters van die monumenten wordt geconfronteerd wil men maatregelen om de gevolgen daarvan te beperken. Zo wil men leningen voor de bezitters van monumenten mogelijk maken voor renovatie en de bezitters van monumenten vrij stellen van OZB (wat overigens wettelijk niet mogelijk is). Dat zijn echter wel maatregelen die de gemeente en dus de burgers geld kosten. Het zou beter geweest zijn als zij eerder over de consequenties van die bezuinigingsmaatregel hadden nagedacht. Over “slappe knieën” gesproken.

Coalitieknieën
In de afgelopen vergadering van de commissie Welzijn heeft de VVD-fractie gepleit voor het terugdraaien van de bezuinigingsmaatregel op volksfeesten en evenementen. Deze bezuinigingsmaatregel bestaat uit minder inzet van gemeentepersoneel en meer zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers van verenigingen en organisaties. Ook hier is sprake van een met medewerking van de VVD-fractie getroffen bezuinigingsmaatregel. Nu men met de gevolgen hiervan wordt geconfronteerd wil men er vanaf. Over “slappe knieën” gesproken.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat de kwalificatie “slappe knieën” ten onrechte door de heer Van der Spijk is gebruikt richting PvdA en GemeenteBelangen maar dat daar tegenover coalitiepartijen CDA en VVD zich wel hieraan schuldig maken.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel