Actueel

René Slootweg

Motie Zweefvliegers Locatie Valkenburg

 • Geschreven door René Slootweg

Beide gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk hebben unaniem de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 22 september 2014 en

De gemeenteraad van Katwijk, in vergadering bijeen op 25 september 2014;

Constaterende dat:

 • De gemeenteraden van Katwijk in een informatieve raadssessie op 11 september jl. door de zweefvliegers zijn geïnformeerd over de gedwongen beëindiging van de activiteiten.
 • De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar er voortdurend bij het Rijksvastgoedbedrijf op hebben aangedrongen de zweefvliegers zo lang mogelijk de gelegenheid geboden moet worden door te gaan met hun recreatieve activiteiten;
 • Het Rijksvastgoedbedrijf tot op heden niet heeft gereageerd op een verzoek van de gemeente Wassenaar van 30 juli j.l. om schriftelijk opheldering te geven van de reden waarom de zweefvliegclubs zo plots en snel hun opstallen moeten verwijderen en hun activiteiten moeten beëindigen

Overwegende dat:

 • Zolang er nog niet daadwerkelijk met de bouw begonnen wordt, het zweefvliegen een prima invulling is voor het gebruik van het terrein;
 • Tijdelijk zweefvliegen, past bij de openheid van het gebied en is in te passen in het polderlandschap;
 • Het zweefvliegen past in de cultuur historische waarde van het gebied tussen Wassenaar en Katwijk.
 • Een (tijdelijk) zweefvliegveld kan een bijdrage leveren aan behoud en zelfs versterking van de gewenste identiteit/karakter van de Groene Buffer

Verzoekt de colleges van Katwijk en Wassenaar om gezamenlijk:

 • er bij het Rijksvastgoedbedrijf op aan te dringen om tijdelijke benutting van het zweefvliegen mogelijk te maken;
 • met het Rijksvastgoedbedrijf een plan te ontwikkelingen dat, totdat de raden van Katwijk en Wassenaar een integrale visie hebben over de groene buffer tussen de (voorgenomen) bebouwing van beide gemeenten, zweefvliegen op de locatie van het voormalig vliegveld in ieder geval tijdelijk mogelijk maakt;
 • Na te denken over de mogelijkheid om zweefvliegen permanent mogelijk te tussen de (voorgenomen) bebouwing van de gemeente Katwijk en de gemeente Wassenaar.