Actueel

GB admin

Factor W zat te denken wat voor moois het Katwijk zou schenken

  • Geschreven door GB admin

JongerenFactorWMaandagavond 6 december, met de net opgetrokken kruitdampen van de vele Sinterklaasgedichten, was er vanaf 19.OO uur het werkbezoek van de commissie Welzijn aan Factor W.
Er waren ook ambtenaren en bestuursleden van Factor W aanwezig en het was een zeer leerzame avond. Gezien het feit dat we twee jaar geleden met de commissie Welzijn ook al een werkbezoek hadden, blijkt dat er toch een heleboel ontwikkelingen zijn waar te nemen.

De opzet van deze avond was om te laten zien waar Factor W zoal in de Katwijkse samenleving actief is. Daartoe diende een introductiefilm en het is teveel om op te noemen. Kijkt u anders maar zelf op www.factorw.nl maar de 'takken van sport' liggen op de terreinen:

  • Jongerenwerk
  • Wijk en Buurt
  • Cultuur
  • Sport- en cultuurmaat
  • Sport
  • Vrijwilligerswerk

Een verder doen ze veel in het kader van dienstverlening als het verhuren van vergaderplekken enz.
Na het woord van welkom door Gerrit van der Plas, de voorzitter, en Piet van Arkel de directeur trokken we in kleine groepjes door Huize Callao. Wat zagen we zoal?

Buurt Inn
Met de verbouwde SRV - bus gaan medewerksters van Factor W de wijk in om laagdrempelig met de buurtbewoners in contact te komen maar ze ook met elkaar in gesprek te laten komen onder het genot van 'een bakkie'. Men heeft een signaal- en verwijsfunctie en waar nodig wordt de wijkregisseur ingeschakeld. Een nieuw en prachtig initiatief om in de stijl van het Veronicapromotieteam van vroeger de burgers op te gaan zoeken.

KrushRadioKattuk.nl
De zeer gedreven Arno v.d. Berg leidde ons rond en liet zien hoe Kattuk.nl voortdurend door de jonge redactie wordt gevoed met nieuws en info voor de Katwijkse jeugd.
Een vrolijke bijenkorf waar de energie vanaf spatte en die energie kwamen we zeker tegen bij 'Krush - radio' in de kleinste radiostudio van Nederland.
Jonge enthousiaste radiomakers met internetradio te beluisteren en te zien op www.krushradio.nl waar ze deze dagen in hun eigen glazen huis op het S.K.A. festivalterrein staan voor het Oud- en Nieuwfeest.

vipkatwijk logoVrijwilligers Informatie Punt
Hier vertelde o.a. Loes Olivier, de makelaar vrijwilligerswerk / maatschappelijke stages over de rol van het V.I.P. Men fungeert als vraagbaak en wegwijzer voor iedereen die iets over vrijwilligerswerk wil weten. Ook brengen ze verschillende partijen met elkaar in verbinding met als doel het vrijwilligerswerk te stimuleren. Kijk maar eens op hun aantrekkelijke website www.vipkatwijk.nl Let op, 18 en / of 19 maart 2O11 is het 'NL DOET

Onderzoek Koestal Overduin / Zanderij
Studenten van de Leidse Hogeschool presenteerden de uitkomsten van de enquête welke in genoemde wijken is gehouden onder een vastgesteld aantal respondenten om waarde te kunnen hechten aan de antwoorden waar het ging over de toekomstige rol van het nieuwe wijkgebouw in het multifuinctionele gebouw 'De Coligny' in deze wijken. Een uitdaging om dit zo goed mogelijk in te vullen.

Sport en cultuur op maat
Er werd uitleg gegeven over de komende combinatiefunctionarissen die in dienst komen om op het gebied van sport en cultuur een verbindende rol te spelen tussen scholen voor P.O. en V.O. en sportverenigingen en culturele instellingen in Katwijk. Het biedt veel kansen voor de nabije toekomst, maar er moeten ook nog veel vragen worden beantwoord. Maar andere gemeenten hebben hier ook al stappen in ondernomen dus dat komt vast goed.

Tot slot presenteerde Piet van Arkel, de directeur, een andere vorm van financiëring waarbij de gemeente Katwijk ook helder de kaders moet stellen. We zullen op dit laatste onderdeel zeker terugkomen in de commissie Welzijn.
Maar dat we met elkaar trots kunnen zijn op Factor W blijkt ook uit het feit andere gemeenten de expertise van Factor W inhuren omdat ze zien hoe goed het hier in Katwijk is georganiseerd. Het was al met al een boeiende en leerzame avond.

Gerard Bol