Actueel

GB admin

Steun voor voorstellen van GB

  • Geschreven door GB admin

Een financiële injectie voor speeltuin Westerhaghe in Rijnsburg, doorgaan met het integraal accommodatie beleid en het verleggen van de focus op sport van voetbal naar andere sporten.

GemeenteBelangen is tevreden met deze resulaten. De financiele steun voor de speeltuin Westerhaghe is zeer welkom. De speeltuinvereniging is al tijden hard bezig om voldoende geld bijelkaar te sprokkelen om de aanleg van de speeltuin in 2011 te realiseren. Het tekort van 20.000 euro wordt nu via een eenmalige bijdrage van de gemeente aangevuld. Steun voor het GB voorstel kwam van de SGP en de VVD.

Het onderzoek integraal accommodatiebeleid zal verder worden uitgewerkt. Bij dat onderzoek hebben verenigingen aangegeven waar ruimtegebrek is en waar juist ruimte beschikbaar is. Reden voor GB om voor te stellen met deze informatie aan de gang te gaan. De wethouder was het daarmee eens en heeft aangegeven het voorstel over te nemen.

Op het gebied van sport wordt er al jarenlang veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd in het aanleggen van kunstgrasvoetbalvelden. Op zich geen slechte zaak, maar GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat er ook wordt geinvesteerd in andere sporten. De balans is nu zoek. De wethouder heeft toegezegd aan dit verzoek gehoor te geven.

Andere voorstellen haalde het niet. Redenen waarom er niet gesteund werd liepen uiteen. GemeenteBelangen blijft zich inzetten voor de ingediende punten (buurtpreventie, wijkraden, postadres voor mensen zonder vaste woon en verblijfsplaats) en wij gaan er van uit dat er alsnog vervolg zal komen. De aanhouder wint!