Actueel

GB admin

Er staat een hoop op stapel voor dit jaar

  • Geschreven door GB admin

In de commissie Welzijn van dinsdag 10 januari werd duidelijk dat er in deze commissie dit jaar over veel zaken gesproken en besloten moet gaan worden.
Wat te denken over hoe we de bibliotheekvoorziening gaan inrichten in geheel Katwijk, Jeugdzorg wordt bij de gemeenten neergelegd, de uitwerkingen van de wet ‘Werken naar vermogen’ wat gevolgen heeft voor onder andere wie nu bij de Maregroep zit of in de toekomst moet komen, de Wajongers enz., de wet ‘Passend onderwijs’ met ook gevolgen voor de inrichting van het leerlingvervoer, maar ook zaken als het nieuwe Wmo – beleidsplan, plannen met het gehele accommodatiebeleid, de sportnota en subsidies en… teveel om op te noemen.

Deze vergadering was er voor Emile Soetendal de ‘vuurdoop’ met zijn bijdrage over ‘Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand’. Dit is ook weer zo’n regeling die ‘over de heg is gegooid door het rijk naar de gemeenten’ dus we zullen kritisch blijven volgen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de Katwijkse inwoners.

Bij het bespreken van de ‘Termijnagenda’ was er een Babylonische spraakverwarring doordat het College over een recentere termijnagenda beschikte dan de leden van de commissie Welzijn. Na wat heen en weer gebabbel werd besloten dat er een update komt die voor eenieder beschikbaar zal zijn. De punten op deze termijnagenda moeten dan ook op dat moment van dit kalenderjaar besproken gaan worden. Wat niet nalaat dat de commissie ook zelf zaken op de agenda mag plaatsen. Zo zal de commissie zich binnenkort gaan buigen over het alcoholmatigingsbeleid. We houden u op de hoogte.

geldboomWat betreft de overschrijding krediet project De Coligny heeft GemeenteBelangen ingestemd met een extern onderzoek om te kijken waar het nu niet goed is gegaan in dit gehele project. Één van de gevolgen is dat er twee keer, met een totale hoogte van negen ton, een extra krediet moest worden verstrekt. Dan praten we toch wel over gemeenschapsgeld! En staat er nu het gebouw waar alle partijen ultiem tevreden over zijn? Welke leerpunten zitten er in deze evaluatie voor de gemeente Katwijk wetende dat er meer en meer complexe bouwprojecten zullen volgen? ‘Multifunctionaliteit van gebouwen’ is een mooie zinsnede, maar vergt een aparte inzet van alle betrokkenen bij de voorbereidingen, de bouw en het uiteindelijke beheer als het gebouw er eenmaal staat.

In de vaststelling van de stukken ter kennisname heeft GB gevraagd voor agendering in een komende commissievergadering van het Rekenkamerrapport uitvoering leerplichtwet in combinatie met resultaten voortijdig schoolverlaten in de gemeente Katwijk.

De volgende vergadering is dinsdag 7 februari om 19.30 uur in de Burgerzaal van het Katwijkse gemeentehuis. U bent van harte welkom en u wordt door de bode onthaald op koffie / thee en fris… als het wat later wordt. Een leuke manier om de lokale politiek van nabij mee te maken en u kunt ‘ze’ niet alleen zien, maar ook aanraken. En bent u het zat, of moet u eerder weg, u kunt opstaan en stil vertrekken wanneer u maar wilt.
Maar u kunt ook met de koffiekan in de aanslag en de Katwijkse knip op het schoteltje thuis via de gemeentelijke website luisteren naar waar er 7 februari over wordt gesproken. Gewoon een keer doen!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol