Actueel

GB admin

De Algemene Beschouwingen… ze deden een plas en het is zoals het was

  • Geschreven door GB admin

Donderdagmiddag 15.00 uur startten de Algemene Beschouwingen in de raadszaal. Voorafgaand aan het uitspreken van deze beschouwingen, wie de bijdrage van GemeenteBelangen met ingediende amendementen en moties wil lezen kan in het bericht hieronder de link aanklikken, werd er door wat mutaties in de samenstelling van de gemeenteraad een nieuwe foto van de raad gemaakt.
Bij het begin van de A.B. gingen de namen van de zes partijen op briefjes in het al decennia lang gebruikte blik waarna burgemeester Wienen als voorzitter van de raad de briefjes trok en zo de spreekvolgorde bepaalde.

Uitspreken van de Algemene Beschouwingen
Cheque VVDAls eerste was Jan Haasnoot van de PvdA aan de beurt en aan het einde van zijn verhaal deelde hij de collega’s in de raad mee dat hij ging stoppen met het raadswerk om ruimte te maken voor Matthijs van Tuijl. Maar Jan blijft fractielid van de PvdA en als burgerraadslid actief voor de commissie Bestuur.

Esther was als vijfde aan de beurt en in haar lezing van ongeveer 12 minuten wees ze de collega – raadsleden en kijkers van RTV Katwijk nog eens fijntjes op de vetgedrukte tekst in het verkiezingsprogramma van de VVD waar elk Katwijks huishouden een bedrag van 1.000 euro werd beloofd.

De strekking van haar verhaal was dat er met de bezuinigingsoperatie ‘Scherp aan de wind’ gesnoeid werd in gelden voor vele welzijnsorganisaties terwijl er zonder met de ogen te knipperen makkelijk positief wordt geoordeeld over een zeejachthaven. Daar wordt woensdag 9 juni in de commissie Ruimte over gesproken en mogelijk is er dan meer duidelijk over hoe de voorstanders aankijken tegen de mogelijke financiële risico’s. Esther gaf duidelijk aan dat het ‘sociale gezicht’ van de coalitie – partijen in het geding kwam met alle gerealiseerde ombuigingsmaatregelen.

In de eerste termijn diende Esther ook twee amendementen in om de begrotingsbedragen aan te passen en een viertal moties, waarover hieronder meer. Na deze beschouwingen en een korte pauze was het antwoord aan de Collegeleden en om 18.15 uur werd de vergadering voor een hap en geestelijke voorbereiding op de tweede termijn geschorst tot 20.00 uur.

Een Griekse pauze… werd het een amendement of een referendum?
Onder het genot van allerlei Griekse hapjes in het heerlijke restaurant in de Voorstraat in Katwijk aan Zee werd de reactie in tweede termijn voorbereid met op de achtergrond Griekse zorgen over al dan geen referendum.
Het was bij de GB – leden allemaal als ‘tam’ overgekomen, maar er werden toch leuke aanknopingspunten gevonden om de fractievoorzitters van de andere partijen wat te prikkelen.

Om 19.30 uur moesten we weer terug zijn op het gemeentehuis doordat Esther voor de camera’s van RTV Katwijk tekst en uitleg kon geven over de standpunten van GB en haar bevindingen tot op heden. Op tijd zat eenieder in de raadszaal en na de hamerklap van de voorzitter was het woord aan de fractievoorzitters.
Daar kwam Anita van Ginkel van de VVD niet met een toezegging over de eerder benoemde duizend euro, maar begon ze uitgebreid Jan Haasnoot van de PvdA te bedanken voor zijn werk waarop hij de interruptiemicrofoon indrukte om de tekst: ‘Het was maar een grapje mevrouw van Ginkel!’ de ether in te slingeren. Politiek kan dus ook leuk zijn.

Esther zorgde met scherpe interrupties en een goed opgebouwd betoog in ieder geval voor een aardige discussie. Juist het debat is datgene wat te vaak ontbreekt, men telt als coalitiepartijen zijn knopen in de wetenschap dat een ingediend voorstel van de oppositie het toch niet kan halen dus… ‘laat de storm over uitrazen’ zie je ze al denken.

Er waren eens een twee amendendementen en vier moties die…
niet lang en gelukkig leefden want hoe reageerde de raad op de ingediende punten van GemeenteBelangen?

  • Amendement 1 om het servicepunt Rijnsburg open te houden en enkele bezuinigingen ongedaan te maken werd alleen maar gesteund door de PvdA en GB.
  • Amendement 2 over het vervallen van het raadsdiner om mee te gaan in de bezuinigingen en een signaal aan de burgers af te geven werd alleen door GB gesteund.

MVKVDoor het verloop van deze begrotingsbehandeling heeft GB tegen deze begroting gestemd.

  • Motie 3 om het college te vragen een plek voor een tijdelijke skatevoorziening te zoeken in Rijnsburg werd alleen door GB gesteund.
  • Motie 4 over op aangewezen momenten recreatief te kunnen wandelen / fietsen op het voormalige vliegveld werd door GB ingetrokken na de toezegging van wethouder Udo dat hij deze mogelijkheid gaat navragen bij de eigenaar van het terrein.
  • Motie 5 over parkeerbelasting te heffen gedurende 7 dagen per week werd alleen maar gesteund door de PvdA, de VVD en… GemeenteBelangen.

Om 22.45 uur werd het agendapunt van de begrotingsbehandeling 2012 afgesloten waarna de vergadering werd vervolgd met het ingelaste agendapunt over de interpellatievragen met betrekking tot de zorg over de aanpak op het Katwijkse A.Z.C.
Op deze website van GB kunt u alles lezen waar GB voor staat met het oog op de inzet van gelden komend kalenderjaar, maar ook in de lokale bladen en bij RTV Katwijk kunt u er van alles over teruglezen en zien.

Toch wil ik dit nog met u delen… andere tijden?
Vele jaren geleden kon je een kantoorpand inlopen waar je werd ‘ontvangen’ door het geluid van ratelende typemachines en ponsmachines of telexen. Wie dit niet snapt en een wat jongere lezer is, moet het maar even bij zijn / haar ouders navragen.
In de Tweede Kamer zag je in vroeger tijden de bodes kilometers onder de voetzolen weglopen om aan alle leden tijdig een briefje met boodschap te kunnen bezorgen. Dat werd later vervangen door de opkomst van de mobieltjes die politiek ontdekt werden om elkaar berichten en tips te kunnen SMS – en.
Wie nu de Algemene Beschouwingen op RTV Katwijk heeft gevolgd, zag de ‘moderne typekamer’ want vele raadsleden zaten met de I – pad voor de neus en waren driftig bezig met het maken van foto’s, opzoeken van informatie, wanneer plaatst de VVD de tekst van hun A.B. nu op de website, maar ook met het voortdurend verzenden van berichten naar elkaar en anderen.

De I – pad en het mobieltje zijn politiek in de vergadering wat ‘het oortje’ is voor de profwielrenners. De eerste wielerklassieker dit seizoen was de leukste doordat de oortjes toen waren verboden en renners het zelf moesten doen. Een spannender koersverloop is er het hele wielerseizoen niet meer geweest. Wat zou dat worden als de I – pad en mobiele telefoon niet mee mag in de vergaderruimte?. Zou politiek dan ook spannender… en dus leuker voor de deelnemers en politieke volgers worden? Om over na te denken!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol