Actueel

René Slootweg

Stemming Motie ten tweeden male wel voldoende

  • Geschreven door René Slootweg

In de raadsvergadering van 26 april heeft GemeenteBelangen middels een Motie aandacht gevraagd voor het asielbeleid m.b.t. kinderen. Deze motie werd mede ondertekend en ingediend door CDA en PvdA.
 
Het huidige asiel proces duurt soms zo lang, meer dan 8 jaar, dat vooral kinderen geworteld zijn in onze samenleving en eigenlijk onmogelijk teruggestuurd kunnen worden.
Met de motie verzoeken wij het college om bij het kabinet en politieke fracties in de Tweede Kamer er op aan te sturen structurele maatregelen te treffen voor de betreffende groep kinderen, zoals; een snellere procedure die in maximaal 2 jaar leidt tot een onherroepelijke beslissing over de verblijfsvergunning.
Ook dat de kinderen de gehele asielprocedure in één gemeente kunnen afwachten en daarnaast ruimte bieden voor kinderen die inmiddels als ingeburgerd kunnen worden beschouwd.
 
Er was al binnen de commissie bestuur al veel tegenspraak dat dit een zaak was van de landelijke politiek, maar gelukkig waren het CDA en PvdA het ook eens met ons dat dit al zo lang een probleem is en de afzonderlijke partijen in Den Haag het maar niet eens kunnen worden en de kinderen daar de dupe van worden. Een motie van een gemeenteraad maakt dan net even wat meer indruk dan van burgers, daarnaast is Katwijk niet uitzonderlijk, vele gemeenteraden hebben een soortgelijke motie ingediend.
 
Met een krappe meerderheid van 17 tegen 16 gingen we de raadsvergadering van 26 april in, maar helaas was er binnen het CDA een afmelding, dus staakte de stemming op 16-16, welke volgens het reglement doorgeschoven wordt naar de volgende vergadering, waar dan alleen gestemd mag worden.
 

Gelukkig was iedereen aanwezig afgelopen donderdag en is de motie met 17-16 aangenomen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Rene Slootweg