Actueel

GB admin

Discussie over zwembad Aquamar wordt vervolgd

  • Geschreven door GB admin

Zwembad1In een oordeelsvormende sessie donderdag 11 juli werd er door alle fracties na de informatiestromen gesproken over welke variantkeuze voor nieuwbouw zwembad Aquamar zij wenselijk achtten. Waar het collegevoorstel uitgaat van nieuwbouw met onder andere een bad van 35 x 25 meter voor de prijs van 18,7 miljoen euro met erbij 10% hogere ticketkosten om de te verwachten jaarlijkse tekorten van ongeveer € 150.000,- weg te poetsen, hikten alle fracties aan tegen de genoemde investeringsbedragen.
Er waren fracties voor nieuwbouw, maar dan zou er ook gekeken moeten worden naar een soberder uitvoering, maar wel functioneel (wel of geen tribune bijvoorbeeld?). Uitgangspunt is dan de politieke beantwoording van de vraag: ‘Wat willen we voor type zwembad?’ Daar werden wat ideën voor geopperd en zal het college aan de slag gaan met dit zomerhuiswerk.

Huidige standpunt van GemeenteBelangen
GB zou kiezen voor het renovatieplan in de uitvoering van ongeveer 13,9 miljoen euro waarbij het 50 meter bad behouden kan blijven. Bouwkundige scans geven immers ook als uitkomst aan dat ‘het verantwoord is om te investeren in het bestaande gebouw’. En dit plan geeft ook een positief jaarresultaat van € 110.000,- euro aan.
Zwembad2Het minpunt bij verbouwing en nieuwbouw (instructiebad van 25 x 15,4 meter) is dat de huidige huurders de Z&PCK en de K.R.B. in de bouwperiode onderdak moeten krijgen. Mogelijk is er met een eerst nieuw te bouwen instructiebad het een en ander eerst op te vangen voor deze huurders.
Het deels renoveren scheelt bijna ook een 5 miljoen euro met het collegevoorstel en het unieke 50 meter bad kan (gerenoveerd) behouden blijven. Het kan juist worden ingezet als unique selling point voor de gemeente Katwijk. Daar liggen volgens GB en vele gebruikers ook vele mogelijkheden.

Wat is de stand van zaken?
Waar de VVD en GB redelijk op één lijn zaten, en fractie Van Ginkel de optie koesterde om alleen het broodnodige aan te pakken met de kosten van 3 miljoen euro en een jaarlijks negatief resultaat, waren de andere fracties meer op de lijn van nieuwbouw… mits het investeringsbedrag lager zou uitkomen. In de nieuwbouwplannen zou er zeker geen plek zijn voor het 50 meter bad als allerduurste nieuwbouwoptie.
De ambtelijke organisatie gaat zich in deze periode op het opgedragen huiswerk storten en komt t.z.t. met nieuwe tussenvoorstellen en de daarbij behorende financiële onderbouwing. Dat betekent dat donderdag 12 september er weer een oordeelsvormende sessie komt welke dan mogelijk moet leiden tot de definitieve besluitvorming in de Katwijkse gemeenteraad donderdag 26 september. Wordt vervolgd!

Unique selling point 50 meter sportbad wordt onderkend door Sportbedrijf Katwijk
Het mooiste was dat we een week eerder allen met een lokaal weekblad een bijlage thuis hadden ontvangen goed gevuld met zomeractiviteiten waar het Sportbedrijf Katwijk ook reclame maakte voor zwembad Aquamar op een halve pagina met de slogan: ‘In zwembad Aquamar is het altijd zomer!... 50 meter sportbad, subtropisch recreatiebad en buitenbaden’. Waar de mond van vol is...

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol