Actueel

GB admin

Out of the blue

  • Geschreven door GB admin

Andreasplein 2Tijdens de raadsvergadering op 23 januari jl. vond de CU het nodig om een motie in te dienen. Strekking: openhouden van het Andreasplein in de toekomst. Aanleiding hiervoor waren berichten in de Katwijksche Post van 16 januari jl. dat een ruime meerderheid van de fracties tegen het Cultuurhuis is op het Andreasplein. ‘Dan ook maar in de raad en cashen’, zo was blijkbaar de gedachte van de CU. De uitkomst van het politieke debat was anders. Een meerderheid, waaronder GB, was tegen de motie en terecht!

Informatieve sessie
November 2013 was er een eerste informatieve sessie over het Masterplan. Een informatieve sessie heeft volgens de website van de gemeente “tot doel de raad goede informatie te geven voordat een debat plaatsvindt. Inwoners en anderen kunnen de hele sessie meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden kunnen tijdens de informatieve sessie vragen stellen. Zij geven nog geen standpunt”. De CU voorop was er op dat moment al uit en nam direct een standpunt in en liet dat ook duidelijk horen.  

GB: inspraak wel belangrijk
Een meerderheid van de raad, waaronder GemeenteBelangen, besliste in die informatieve sessie echter dat over het Masterplan eerst inspraak moest worden georganiseerd. Inspraak is het recht om als burger gehoord te worden voordat het college of de gemeenteraad een beslissing neemt over een bepaalde zaak. De inspraaktermijn verliep op 17 januari jl. Voordat het college zijn mind had kunnen opmaken, stond de CU vlak na de sluitingstermijn wederom vooraan te roepen dat het Andreasplein open moest blijven.

Hoe serieus neem je als politiek de burgers als je besluiten neemt zonder de zienswijzen van de indieners te respecteren en de reactie van het college te kennen? Bovendien loste de motie van de CU niets op. Stelt u zich eens voor hoe het Andreasplein eruit ziet als er straks geen auto’s meer op het plein mogen worden geparkeerd en er verder niets gebeurt. Juist....!

Andreasplein 1Integrale en evenwichtige afweging
GemeenteBelangen heeft direct aangegeven dat wij op basis van de huidige voornemens en informatie moeite hebben met het Cultuurhuis op het Andreasplein. Een richtinggevende uitspraak, niets meer en niets minder. In mijn ogen toont de politiek juist lef als er goed wordt geluisterd naar burgers en samen met betrokkenen beleid wordt ontwikkeld. Eerst dan kun je tot evenwichtige en zorgvuldige besluitvorming komen. Dat verdienen de burgers van Katwijk!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal