Actueel

Amy Guijt

Cultuur in alle dorpskernen

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week bereikte het dossier cultuurbedrijf een nieuw hoogtepunt. De gemeenteraad vergaderde over welke locatievariant voor het cultuurbedrijf uitgewerkt dient te worden. GemeenteBelangen is voor voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Wij verkiezen daarom al langer verschillende kleine vestigingen (decentraal) boven één grote vestiging (centraal) voor de bibliotheek, muziekschool en K&O. Voorgaande jaren waren er in de gemeenteraad weinig partijen voorstander van een decentrale uitwerking, maar dit keer was er een meerderheid.

Burgt Rijnsburg
In de decentrale variant stelt het college een drietal locaties voor om uit te werken. Het Emmaplein in Katwijk, het Dorpshuis in Valkenburg en De Burgt in Rijnsburg.
De huidige bibliotheek in de Hoornes zou hiermee komen te vervallen. Dit was voor GemeenteBelangen onwenselijk. Want als het gaat om voorzieningen in elke kern hoort ook de Hoornes een plek te hebben voor ontmoeten, educatie en activiteiten. Samen met CDA, Durf en VVD diende GemeenteBelangen daarom een wijzigingsvoorstel in om ook aan de slag te gaan met een toekomstbestendige bibliotheekfunctie voor Hoornes-Rijnsoever en dit te koppelen aan het nieuw te realiseren wijkgebouw voor deze buurt.


Tijdens de vergadering heeft GemeenteBelangen wel haar zorgen geuit over De Burgt. Momenteel wordt een deel van de ruimtes gehuurd door commerciële partijen. Deze zullen moeten wijken wanneer het cultuurbedrijf zich hier vestigt. Echter ziet GemeenteBelangen dat deze bedrijven ook een meerwaarde hebben voor Rijnsburg. Wij vroegen daarom nogmaals aan de wethouder om zorgvuldig te kijken naar zoveel mogelijk samenwerking met de huidige huurders van de Burgt. Daarnaast ziet GemeenteBelangen in de uitwerking graag mee genomen dat er goed wordt gekeken of er extra ruimte te creëren is door De Burgt anders in te delen, ruimtes te delen of meer te verbouwen, zodat huidige huurders kunnen blijven zitten.


Als laatste punt ziet GemeenteBelangen in de uitwerking van het cultuurbedrijf graag meegenomen dat er wordt gedacht aan het organiseren van activiteiten in kernen die straks géén locatie van het cultuurbedrijf hebben maar wel een gemeenschapshuis, zoals Katwijk aan de Rijn. Eerder werd aangegeven door het college, "dat dat zou kunnen", maar GB ziet graag de daad bij het woord gevoegd. Het zou mooi zijn om in de kernen die een locatie missen wel partnerlocaties te benoemen om activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld bij de Roskam in Katwijk aan de Rijn.

De wethouder zei toe het punt van GemeenteBelangen mee te nemen in de uitwerking. Hiermee is dit dossier nog niet ten einde, wordt vervolgd.