Actueel

René Slootweg

TriPodia: 93% bewoners zegt ja, maar college zegt nee.

  • Geschreven door René Slootweg

Logo tripodia
Het college heeft 2.000 bewoners van Katwijk-Noord in een enquête gevraagd of ze behoefte hebben aan een gemeenschapshuis in het TriPodia.

GemeenteBelangen heeft deze enquête doorgenomen en stelt vast dat de uitslag duidelijk aangeeft dat er behoefte aan is. Maar ondanks deze duidelijke uitkomst concludeert het college juist dat er geen behoefte is.
 
Vijf typische vragen en antwoorden uit de enquête
 
Vraag: Ik ben blij met de komst van een gemeenschapshuis in Katwijk Noord
Antwoord: 39% eens, 10% oneens en 52% geen mening/neutraal.
 
Vraag: Er zijn al voldoende voorzieningen op het gebied van ontmoeten en ontspannen in Katwijk Noord, een gemeenschapshuis is niet nodig
Antwoord: 34% oneens, 13 eens en 53% geen mening/neutraal
 
Vraag: Ik vind het een goed idee om ontmoeting en ontspanningsactiviteiten in een gemeenschapshuis te bundelen
Antwoord: 59% eens, 11% oneens en 30% geen mening/neutraal
 
Vraag: Geschiktheid TriPodia als gemeenschapshuis
Antwoord: 75% geschikt, 9% ongeschikt en 16% weet niet
 
Vraag: Bezoek gemeenschapshuis in TriPodia
Antwoord: 93% ja en 7% nee
 
De geënquêteerden zijn duidelijk vóór een gemeenschapshuis in TriPodia. Ook is duidelijk dat veel mensen géén mening hebben. Uit de antwoorden op de andere vragen blijkt namelijk dat mensen niet goed op de hoogte zijn van het aanbod en van mening zijn dat de gemeente te weinig organiseert voor de jeugd. Ook vinden de inwoners de staat van onderhoud van het TriPodia slecht.
 
GemeenteBelangen concludeert dat 93% van de geënquêteerden naar het gemeenschapshuis in het TriPodia zal komen als de gemeente de voorzieningen bundelt, het aanbod van activiteiten verbetert, dit beter communiceert en het TriPodia aanpast aan de moderne tijd.
 
U kunt uw eigen mening vormen met deze link naar de volledige enquête en de conclusies:
http://katwijk.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1397624/type=pdf/b._Bijlage_1._rapport_I_O_Research_____Behoeftepeiling_gemeenschapshuis_Katwijk-Noord_____juni_2015__565298_.pdf
 
Namens de fractie van GemeenteBelangen,
 
René Slootweg