Actueel

GB admin

Reactie GemeenteBelangen op adviezen ‘Klankbordgroep aantrekkelijk centrum Katwijk’

  • Geschreven door GB admin

Haringeters Boulevard Katwijk I Gerard Brouwer‘Hier moet je mee aan de slag als gemeente’, was de eerste reactie van GemeenteBelangen bij het lezen van de adviezen van deze breed samengestelde klankbordgroep. In korte tijd zijn deze adviezen opgesteld, voorzien van de kwalificatie ‘eis’ of ‘wens’. Het is goed dat er is gekeken naar het gehele gebied zo ook dat er nog apart is ingezoomd op drie aparte delen voor wat betreft adviezen op diverse terreinen.

GB onderschrijft de adviezen:

  • de weekmarkt niet te verplaatsen naar het centrum;
  • een Mercado foodmarket of mobiele versmarkt op het Andreasplein, jaarrond en zes dagen per week als extra trekker, maar met realisering / uitbreiding van terrasmogelijkheden;
  • parkeren op het Baljuwplein behouden (in bijlage 1 van hun rapport geeft de klankbordgroep ook verschillende parkeervarianten aan naar gelang de inrichting van het centrum plaatsvindt)

GemeenteBelangen is zeer verheugd met de aandacht die de kunst en cultuurhistorie bij deze adviezen krijgt. Hier worden suggesties aangereikt waardoor Katwijk als kunstenaarskolonie vanaf 1900 nog zichtbaarder kan worden. We hebben al het Katwijks Museum, het DunAtelier en ‘Katwijk en plein air’, maar er kan meer.

De bestaande beeldenroute langs de Boulevard uitbreiden door het gehele centrum, ook verwijzende naar de historie van Katwijk aan Zee. Het beeld ‘Maatjes’van de Katwijkse beeldhouwer Gerard Brouwer, waar hij de Meerburgprijs voor kreeg, moet een nieuwe parel bij de Boulevard worden als het aan GB ligt.