Actueel

GB admin

‘Gelukkig hebben de Valkenburgse baby’s zelf het niet in de gaten’

  • Geschreven door GB admin

Deze gedachte schoot me te binnen bij de bespreking van het agendapunt van het Valkenburgse consultatiebureau in de commissie Welzijn dinsdag 9 oktober. Na het inspreken door Liesbeth Wetting, leerkracht van O.B.S. de Dubbelburg, waarin ze pleitte voor het in Valkenburg houden van dit consultatiebureau, lagen de politieke kaarten van alle fracties snel op tafel. Daarin was duidelijk dat de PvdA met GemeenteBelangen de enige politieke partijen waren die vasthielden aan deze Valkenburgse locatie. De PvdA stak hierbij vooral in op de argumenten ‘afstand’ en ‘basisvoorziening’.

cjg logoAndere partijen konden het beleid van portefeuillehouder Mostert wel volgen waarbij de plaatsing van het Centrum Jeugd en Gezin in het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg bepalend was voor de verplaatsing van het Valkenburgse consultatiebureau naar dit pand. Dat zou op 1 januari 2014 moeten ingaan en de portefeuillehouder verzekerde Liesbeth Wetting en de commissie dat de kwaliteit in 2013 niet zou worden aangetast. Hij stond zelfs open voor mogelijk nieuwe punten om het besluit om te keren maar… die heeft hij in deze commissie dus niet gehoord.

Wat legde GB op tafel aan argumenten?
Wat bracht GB aan punten naar voren om het consultatiebureau in Valkenburg tot nader orde op deze locatie te behouden?

  • Met het criterium van de portefeuillehouder over de afstand van vier kilometer (‘In Katwijk vind je elders ook dergelijke afstanden naar voorzieningen’) kan je alles uit Valkenburg weg halen en naar elders verplaatsen zonder met je ogen te knipperen.
  • Waarom niet het consultatiebureau in Valkenburg handhaven tot er meer bekend is over de bebouwing op het voormalige vliegkamp? De portefeuillehouder gaf hier geen ander antwoord op dan het pleidooi voor het C.J. G. in Rijnsburg waar alle zorgkwaliteiten gebundeld moesten worden.
  • Als er naast het consultatiebureau en de fysiotherapeut op diverse dagdelen leegstand is in het gebouw, dan kan je het ook positief benaderen door te zoeken naar andere organisaties die hier met medegebruik gehuisvest kunnen worden.
  • Valkenburg is de meest vruchtbare kern in de gehele regio, dus ‘het bureautje’ is daar op haar plek.
  • Wat is de waarde van de kreet ‘Sociale cohesie’ als we toch een dergelijke voorziening overplaatsen?

Het is, zeker na de laatste ontwikkelingen in Valkenburg, een zaak van het gevoel van de Valkenburger tegen het politieke verstand, maar GB vindt dat ook op basis van bovenstaande argumenten de handhaving van het consultatiebureau op de huidige plek in Valkenburg gerechtvaardigd is.
De uitkomst van dit alles was dat er overlegd was met het college en het college daar de volgende stappen in dit beslistraject kan nemen.

TribuneIn het begin was er niets en toen … was er voetbal
Maar er is gelukkig ook tafeltennis en deze sport met het kleine balletje kon het goed vinden met d v.v. Katwijk, de sport met de grote bal, waardoor er een schitterende accommodatie op sportpark De Krom komt. Onder de tribune van v.v. Katwijk krijgt de tafeltennisclub een vaste plek naast de werkplek van een fysiotherapeut.

Marcel van Tol gaf terecht de complimenten aan beide verenigingen voor hun inzet. En dan is deze oplossing ook nog aanmerkelijk goedkoper dan de eerdere oplossing jaren terug.
Op dinsdag 13 november komt om 19.30 uur de commissie Welzijn weer bijeen in de Burgerzaal.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol