Actueel

Geert Diemer

Meer losloopveldjes nodig in Rijnsburg

  • Geschreven door Geert Diemer

Kanaalpad noordwestDonderdag 1 februari diende GB een motie in voor meer hondenlosloopveldjes in Rijnsburg.

Op dit moment zijn er in de hele gemeente Katwijk 25 honden losloopveldjes. Waarvan er maar één in Rijnsburg ligt, tussen de Valkenburgerweg en de Waterboslaan. Hiermee doet de gemeente de Rijnsburgse honden eigenaren tekort vindt GB. Bovendien: het veldje tussen de Valkenburgerweg en de Waterboslaan heeft geen blijvende status. 

Hondenveldjes kunnen bijdragen aan het verminderen van overlast van hondendrollen op de stoepen. Ook bieden ze ruimte om de dieren vrij te laten rennen en spelen, wat de gezondheid van de honden bevordert. En de hondenbaasjes met elkaar in contact kan brengen. 
GB vroeg het college te onderzoeken waar in Rijnsburg extra honden losloopveldjes vallen aan te leggen en voor 1 mei aan de raad verslag te doen. En daarbij in het bijzonder de haalbaarheid te onderzoeken van een losloopveldje op de plek van het betonveldje aan het

Kanaalpad Noordwest dat al jaren niet wordt gebruikt.
Hopelijk vermindert de gemeente de achterstand van Rijnsburg weg en heeft Rijnsburg aan het eind van dit jaar twee of drie losloopveldjes. GB zal zich ook blijven inzetten voor het behoud van het veldje tussen de Waterboslaan en de Valkenburgerweg. 

GB schreef de motie met CDA en D66. CU, SGP en PvdA tekenden mee, alleen De Lokalen en de VVD stemden tegen.