Actueel

René Slootweg

Nieuw Valkenburg heeft het (bijna) allemaal

  • Geschreven door René Slootweg

Twee weken geleden werd de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling op voormalig vliegkamp Valkenburg getekend. De eerste stap richting éindelijk actie, bouwen! De volgende mijlpaal staat op de agenda, het stedenbouwkundig raamwerk. Een ingewikkelde term voor een beschrijving en visualisering op hoofdlijnen van het nieuw te bouwen dorp. De gemeenteraad geeft zijn visie over dit raamwerk, met uiteraard de nodige aandachtspunten. Één punt viel ons direct weer op. Na twee toezeggingen richting GemeenteBelangen van wethouder Mostert om hondenveldjes mee te nemen in dit nieuwe dorp is er geen veldje te bekennen..

Een hondenveldje is uiteraard niet ons enige aandachtspunt voor dit nieuwe dorp. De praktijk leert echter wel dat als we het nú niet meenemen, het er nooit meer komt. Wijken worden vol gebouwd en beschikbare ruimte steeds beperkter. Projectlocatie Valkenburg telt straks 5600 woningen. Waar volgens het gemiddelde straks pakweg 700 honden zullen wonen. Een uitrenveldje zal dus niet misstaan. Inwoners betalen immers hondenbelasting. De hondenvoorzieningen moeten dan ook toereikend zijn in iedere wijk vindt GemeenteBelangen.

PLV stedenbouwkundigraamwerk

De wethouder vroeg zich afgelopen week echter af waarom hij tweemaal had toegezegd zich te buigen over het fenomeen hondenveldje. Voor speeltuinen geldt een norm, per zoveel vierkante meter en/of inwoners moet er een bepaalde oppervlakte aan speelgelegenheid zijn. GemeenteBelangen wil deze norm ook voor hondenveldjes. Zodat er in de toekomst geen discussie meer over bestaat. De wethouder was van mening dat dit niet tot de prioriteiten behoord, tijd is beperkt en capaciteit om iemand een eenvoudige berekening te laten maken zegt hij niet te hebben. Einde van de hondenveldjes? Zeker niet, GemeenteBelangen zal blijven hameren op dit punt.

Daarnaast zijn er natuurlijk tal van aandachtspunten die GemeenteBelangen heeft voor dit nieuwe dorp. Veel zien we gelukkig wél terug in de plannen en in de ambitie van de wethouder. Als groene partij zijn wij blij dat er ruimte is gemaakt voor veel openbaar en vooral beleefbaar groen waar plaats is voor spelen, gebruiken en ontmoeten. Daarnaast wordt het gebied omringt door natuur en recreatiegebieden, zoals de Mient Kooltuin, het Valkenburgse meer en natuurlijk Lentevreugd. Aan de historie van het gebied wordt ook gedacht. Het oude krekenstelsel wordt in ere hersteld en op de verschillende historische vindplaatsen worden geen huizen gebouwd, maar verrijzen verschillende parken.

De auto is ondergeschikt, voorzieningen in elke kern en vooral een duurzame betaalbare groene wijk waar juist ook onze eigen woningzoekende straks een thuis kunnen vinden.