Actueel

Geert Diemer

Rijnsburgse honden uit in eigen buurt

  • Geschreven door Geert Diemer

PNG afbeelding

GemeenteBelangen schreef het al in haar verkiezingsprogramma, wij zijn voor goede voorzieningen in álle kernen van onze gemeente. Dat zijn niet alleen gezondheidscentra, detailhandel en cultuurvoorzieningen maar juist ook speeltuinen, ontmoetingsplaatsen én hondenveldjes. Helaas v vergeet de gemeente die laatste regelmatig bij de inrichting van nieuwe woonwijken. Soms dreigen dergelijke plekken zelfs te verdwijnen bij herinrichting. Daarom diende GemeenteBelangen afgelopen donderdag een motie in om Rijnsburg te voorzien van een permanent hondenveldje. 

GemeenteBelangen verzocht het college om het veldje op de splitsing van Valkenburgerweg en Waterboslaan permanent aan te wijzen als hondenveld. De plannen van nieuwbouwwijkFrederiksoord Zuid bevatten namelijk geen ruimte voor inwoners om hun hond even lekker te laten rennen. En wanneer Kleipetten Zuid ontwikkeld gaat worden is de kans groot dat bovengenoemd veldje verdwijnt. Het verzoek om het veldje te behouden kon op brede steun rekenen in de raad. Met 24 stemmen voor en maar 9 tegen zorgde GemeenteBelangener samen met CDA, SGP, HvK, VVD en Durf voor dat het hondenveldje in Rijnsburg aangewezen wordt als permanente honden uitlaatplaats. 

Hondenveldjes in Rijnsburg zijn schaars. In 2014 had Rijnsburg niet één mooi ingericht hondenveldje. De hele gemeente Katwijk telde er echter meer dan twintig. Op een aantal braakliggende stukken grond na waren er weinig mogelijkheden voor onze Rijnsburgse viervoeters. Wanneer er vervolgens gebouwd werd, verdwenen deze stukken grond weer, maar werd er bij de inrichting van nieuwe wijken niet aan honden gedacht. Logisch ook dat Rijnsburgsehondenbezitters steeds vaker klaagden over de beperkte uitrenmogelijkheden in de wijk. 

De fractie van GemeenteBelangen verzocht de gemeente al jaren eerder om op zoek te gaan naar extra plekken die ingericht zouden kunnen worden als hondenveld. De conclusie van de ambtenaren was: geen mogelijkheden. Vervolgens gingen wij samen met het CDA zelf op pad en vonden gelukkig wél mogelijkheden. Na twee jaar werd hethondenuitrenveld aan het Kanaalpad N.W., tegenover de fietsbrug, gerealiseerd. Inmiddels heeft gelukkig ook De Horn een mooi wandelpark en kunnen honden dus ook blijven rennen aan de Valkenburgerweg.

Een mooi resultaat is echter geen garantie voor de toekomst. GemeenteBelangen gaat het college vragen om in het vervolg ruimte voor dergelijke plekken te borgen bij nieuwbouwplannen. Niet alleen voor honden is dit namelijk een fijne plek, het draagt ook bij aan sociale contacten in de wijk tussen hondenbezitters en een stukje groen. En daar kun je natuurlijk alleen maar voor zijn.