Actueel

GB admin

Sporten in Katwijk, Blijven Bewegen!

  • Geschreven door GB admin

inbewegingblijvenJuist in jaren waarin er druk komt te staan op de invulling van de openbare ruimte zal GemeenteBelangen zich blijven inzetten voor een gemeente waar jong en ouder voldoende mogelijkheden heeft om te sporten en te bewegen. In Katwijk moet iedereen aan sport kunnen doen, individueel of georganiseerd, recreatief of in wedstrijdverband. Met een te verwachten groei van een gemeente van 60.000 naar 80.000 inwoners neemt het aantal mensen dat wil bewegen en sporten toe, maar de plekken waar dat mogelijk staan flink onder druk. Daarom wil GemeenteBelangen zich de komende vier jaar sterk inzetten voor een uitbreiding van mogelijkheden. Dat betekent niet alleen maar het uitbreiden van sportcomplexen, maar ook het creatief benutten van de al aanwezige ruimte.
 

Waar heeft GemeenteBelangen zich sportief voor ingezet?

De blik van GemeenteBelangen is voortdurend gericht op andere, meestal kleinere, sporten dan voetbal. Middels een amendement in 2007 is er een sportbudget vrijgekomen om sportknelpunten als de huisvesting van de politiehonden dressuurclub op te lossen. De Grasshoppers hebben inmiddels een eigen onderkomen en ‘Sport op de Stort’ is volop in ontwikkeling. De wethouder heeft daar ook wat wapenfeiten op zijn naam staan, zoals de vernieuwing van de trimbaan in het Panbos, de herverdeling van de sportzaalaccommodaties, behoud en upgraden van sporthal Cleijn Duin, maar ook de verruimde aanleg van de kunstgrasvelden bij FC. Rijnvogels en Valken’68 in 2008 tellen natuurlijk mee.
 

inbewegingblijvenWaar moeten we aan blijven werken?

De ontwikkelingen gaan niet zo snel als de politiek en burgers zouden willen, maar we moeten in beweging blijven! Zo blijft er de wens om in elke kern een evenemententerrein te realiseren waar ook sport en een plek kan krijgen. Bij de realisering van Nieuw Valkenburg zullen sport- en recreatieve voorzieningen een duidelijke plek moeten krijgen. Ook in de Duinvallei moet ruimte komen voor sport en bewegen, daar waar eerder het nieuwe zwembad was gepland.

De moderne mens sport niet alleen in groepsverband maar gaat meer en meer individueel op pad. Daarom pleit GemeenteBelangen voor de aanleg van een uitgebreid netwerk van vaarwegen, wandel-, fiets- en paardrijroutes. De groene oevers langs de Oude Rijn kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Katwijk groeit, maar meer sportvelden realiseren is niet altijd mogelijk door ruimteproblemen. De aanleg van kunstgrasvelden maakt een intensievere bespeling mogelijk. Dat betekent meteen dat sportaccommodaties multifunctioneel moeten worden gebruikt. Een goed voorbeeld daarvan is het gebruik van de accommodaties van Valken’68 en Rijnsburgse Boys door kinderopvangorganisaties K.O.K. en Be4 Kids.
 
Nieuwe mogelijkheden..... laten we die benutten
Bewegende schooljeugd, speciale sportvormen voor senioren, straatvoetbalcompetities, voor jongeren georganiseerd door de jongerenwerker en sportontmoetingen voor mensen met een beperking. GemeenteBelangen blijft zich inzetten voor een voldoende aanwezig zijn van trapveldjes, speelplaatsen voor de diverse leeftijdsgroepen en parken en pleinen. Blijven Bewegen!