Actueel

Amy Guijt

GB voor positieve stimulans afval scheiden

  • Geschreven door Amy Guijt
Afgelopen week sprak de gemeenteraad over de manieren om afval beter gescheiden in te zamelen. GemeenteBelangen ziet dit niet als een taak die we alleen bij onze inwoners neer kunnen leggen. De gemeente moet zo goed mogelijk faciliteren, optimaliseren én communiceren omtrent het scheiden van afval. Het moet voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om hun huisvuil te scheiden.
 
Afval naast de bak
 
In de notitie die werd besproken staan een aantal goede oplossingsrichtingen. Zoals het verruimen van de openingstijden van de milieustraat, de mogelijkheid om per wijk te zoeken naar de beste inzamelmethode en de suggestie papier en PMD (PlasticMetaalDrinkpakken) aan huis op te halen. Maar toch stond GemeenteBelangen niet geheel positief tegenover alle aangereikte oplossingen.
 
Zo werd er gesproken over het invoeren van een financiële prikkel om restafval te verminderen (diftar). Maar wat gaat dit onze inwoners kosten? En hoe moet dit bij ouderen complexen, inwoners met lage inkomens of als men veel restafval heeft door bijvoorbeeld incontinentiemateriaal? Tal van vragen die nog onbeantwoord zijn. Ook is er te weinig informatie geboden over nascheiding. Bij nascheiding doen machines inplaats van de inwoners het scheidingswerk. Klinkt eenvoudiger, maar is dit mogelijk? Nascheiding schijnt erg duur te zijn, de machines scheiden niet 100%  en er blijft veel GFT in het restafval over wat vervolgens wordt verbrand. Zonde want GFT is een grondstof die veel oplevert en tegelijk het duurst is om te verbranden. GFT moet dus uit het restafval, en dat kan alleen met bronscheiding.
 
De kosten, manier van berekenen en eventuele uitzonderingen zijn nog niet uitgewerkt. GemeenteBelangen ziet wel iets in positieve benadering van een dergelijk systeem. Belonen van de inwoners die goed scheiden door ze geld terug te geven of minder te laten betalen. Hierdoor creëer je een positieve stimulans in plaats van een negatieve afkeer tegen het afval scheiden.
Voor de duidelijkheid is diftar geen nieuwe belasting. De gemeente mag niet verdienen aan de inkomsten van de afvalstoffenheffing en moet deze volledig inzetten voor ons afvalsysteem.
 
Als laatst mist GemeenteBelangen in deze notitie wederom de volmelders. Deze voorkomen dat de containers in milieuparkjes overvol zijn en inwoners daardoor regelmatig hun gescheiden afval niet kwijt kunnen. In 2017 heeft GemeenteBelangen hier al een motie voor ingediend en werd ons “aandacht” voor de volmelders belooft. Na bijna drie jaar aandacht vindt GemeenteBelangen het nu tijd voor actie!