Actueel

René Slootweg

Een biebje in elke kern

  • Geschreven door René Slootweg

Mini Bieb 1Het is een verkiezingsbelofte van GemeenteBelangen om in elke kern van onze gemeente de nodige basisvoorzieningen te realiseren. Een bibliotheek hoort daar natuurlijk ook bij.

Goede voorbeelden zijn de twee gemeenschapshuizen in Valkenburg en Rijnsburg, waarin naast een bieb ook horeca en zaalverhuur gezamenlijk floreert.

In een recent gesprek met de wijkraad van Katwijk aan de Rijn, werden wij op de hoogte gesteld van verregaande plannen om in de Roskam een leestafel met boeken-uitleenpunt te realiseren. GemeenteBelangen was aangenaam verrast en kan deze plannen van harte ondersteunen. De leestafel staat er inmiddels al, met een grote hoeveelheid dagbladen en tijdschriften.

Ook in de Hoornes, na het Tripodia debacle, is het volgens GB nog altijd mogelijk een gemeenschapshuis te realiseren.

 De laatste kern die nog geen gemeenschapshuis heeft, is Katwijk aan Zee. Nu bij de presentatie van het meeste recente onderzoek is gebleken dat de muziekschool niet inpasbaar is in de Noordzee promenade, laait de discussie over de bieb aldaar weer op.mini Bieb Roskam

“Een grote bieb, dat doen we toch zeker niet?”

Voor GemeenteBelangen is Katwijk aan Zee ook gewoon een kern van onze gemeente, dus verdient ook de faciliteit van een bibliotheek. Maar passend, zoals bij alle andere kernen, bij het bedieningsgebied en het inwonertal van die kern. Er is geen enkele noodzaak om alle boeken en opslag op een dure locatie onder te brengen. De locaties in Rijnsburg en Valkenburg hebben bijzonder goed bewezen dat dit niet nodig is.

Ook heeft GB al eerder aangegeven, dat de verhuur van de promenade zeker geen taak is van de bieb. Het is een non-profit organisatie die niet geschikt is voor commerciële verhuur. Dus de plannen van het college om de bieb als hoofdhuurder aan te wijzen, zullen we niet steunen.

GemeenteBelangen staat voor haar verkiezingsbelofte en houdt wat betreft de grootte van de bieb haar rug recht. Dit is daarnaast ook de uitdrukkelijke wens van de inwoners van de andere kernen in de gemeente.

Wij vinden het nog steeds noodzakelijk dat een locatie van de bibliotheek in Katwijk aan Zee ook pas qua grootte bij het bedieningsgebied van de kern.

Namens de Fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg