Actueel

René Slootweg

Drone-Valley prima, maar vergeet de zweefvliegers niet

  • Geschreven door René Slootweg

zweefvliegenGemeenteBelangen heeft ook kennis genomen van de initiatieven om op voormalig vliegkamp Valkenburg drones te ontwikkelen en zo werkgelegenheid te creëren.

Deze nieuwe ontwikkeling kan de woningbouw drastisch verminderen, waar wij als GB natuurlijk blij mee zijn. De natuur mag in dit gebied best overheersen, want GB was altijd degene die opperde om hier een park met wandel-, ruiter- en fietspaden te maken zeker tijdens de tijdelijke ontwikkeling van  dit gebied. Stel het dus gewoon open voor het publiek.

Maar laten we nu de zweefvliegers even niet vergeten, want die worden keer op keer in een hoekje gezet. De RVB en bouwbedrijf Heijmans willen alle ruimte hebben voor hun ontwikkelplannen en daar pasten de zweefvliegers niet in.

Nog recent hebben de gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk unaniem een motie ingediend om het mogelijk te maken voor de zweefvliegers om hun activiteit permanent te kunnen realiseren. GemeenteBelangen wil best praten over drones of andere economische impulsen die woningbouw verder kunnen terugdringen, maar de zweefvliegers hebben ook onze aandacht. Als de andere politieke partijen uit Katwijk, maar ook uit Wassenaar, zich ook op dit standpunt zetten, lijkt het GB dat de zweefvliegers nu eindelijk een permanente plek kunnen krijgen.

De opvatting over de drones had ook de wethouder tijdens de bespreking in de raadscommssie van donderdag 12 februari jl.:’Laten we eens goed onderzoeken wat het betekent om een drone-valley te realiseren, voordat we conclusies gaan trekken’.

De raad heeft diezelfde avond in een unaniem aangenomen motie de wethouder steun gegeven om deze koers aan te gaan.

Samenwerkingsovereenkomst

Naast deze ontwikkeling m.b.t. de drones was ook de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente en het RVB (Rijks Vastgoed Bedrijf) het gesprek tijdens deze raadscomissie. Het rijk heeft deze samenwerkingsvorm afgekeurd, daar het niet binnen de regels past die het rijk hierbij hanteert.

Is de overheid illegaal bezig?

Helaas heeft niet iedereen vertrouwen in de integriteit van de overheid, want de fractie van Kies Katwijk had vlak voor de besprekingen al Artikel 41 - vragen voor het College ingestuurd. De heer Haasnoot ziet wederom weer enorme beren op de weg ,want hij vindt dat de gemeente misschien wel belasting aan het ontduiken is. Ze zijn volgens hem met illegale zaken bezig en zoeken de grenzen op van het strafbare.

Harde woorden van KiesKatwijk, maar het lijkt GB dat zij de burgers niet onnodig bang moeten maken. Die angstpolitiek moeten ze aan HartvanKatwijk overlaten, want die zijn experts in het onnodig bang maken van de burgers.

Vertrouwen

GemeenteBelangen is zeker niet van mening dat de gemeente op enig punt illegaal bezig is. De redenen voor het afwijzen van de CS / BV - constructie is nog niet bekend en GB kan daar zeker niet op vooruit lopen. Ook hier trekt GemeenteBelangen geen overhaaste conclusies. Men wacht de informatie van de RvB af, waarom precies deze overeenkomst vorm niet kan.

Over beide onderwerpen, drones en samenwerkingsovereenkomst zal GB nogmaals verslag doen als er meer concrete informatie beschikbaar is.

En de fractie van GemeenteBelangen zal zeker de zweefvliegers op Valkenburg niet vergeten.

Namens de fractie van GemeenteBelangen

René Slootweg