Actueel

Paulina Smit

Verdichten OK, maar dan wel duurzaam.

  • Geschreven door Paulina Smit

Er is veel behoefte aan woningen in Katwijk. En duurzaam bouwen is de toekomst! Door deze twee te combineren kunnen we onze woningvoorraad ook kwalitatief verbeteren. Katwijk heeft naast de opgave van 5600 woningen op Valkenhorst een opgave om binnen de dorpen, waar mogelijk, nog eens 2500 extra woningen te bouwen. Meer bouwen binnen de bestaande wijken betekent verdere verdichting. Daarom heeft GB aan de voorkant aandacht gevraagd dat er ook duurzaam gebouwd wordt. Dit door een puntenstelsel in te voeren bij aanbestedingen. Niet langer praten en nota’s schrijven maar doen! GemeenteBelangen kiest voor extra woningen maar dit moet natuurlijk niet leiden tot versteende wijken zonder kwaliteit.

Natuurinclusief bouwen en biodiversiteit

Verkiezingsbeloften verdwenen al als sneeuw voor de zon, want met de nieuwe coalitie in het vooruitzicht ging de ChristenUnie akkoord om hoger dan 40 meter (13 etages) te bouwen, terwijl hun verkiezingsprogramma maar voor maximaal 10 etages pleitte. Onder druk van de aankomende coalitie wordt alles vloeibaar.

Nog hoger bouwen is niet eens nodig omdat de 2500 benodigde woningen ook gebouwd kunnen worden zonder overal hoge woontorens neer te zetten.
GB en een aantal andere partijen zijn van mening dat het loslaten van deze grens een soort vrijbrief wordt voor projectontwikkelaars om maar lukraak overal de hoogte in te gaan. GB gaat juist voor én snel meer woningen bouwen én kwaliteit om het unieke karakter van Katwijk te behouden.

Hoe doe je dat dan? Kwaliteit moet je soms afdwingen en door goed overleg met ontwikkelaars kom je tot betere resultaten. Mensen willen duurzamere huizen zodat ze niet over 10 jaar alles zelf opnieuw moeten doen. En het is niet per se duurder. Een ding is zeker je kunt het bij nieuwbouw maar beter gelijk goed doen omdat je anders op de langere termijn van de regen in de drup komt.

Relatief kleine verbeteringen aan de voorkant kunnen tot verrassend duurzame resultaten leiden maar ook tot veel meer comfort. Op dit moment is er nog onvoldoende aandacht voor bepaalde maatregelen die je kunt nemen tegen hitte, droogte, kwaliteit van bouwen en laten we al gemeente onnodig veel simpele zaken liggen. Het is zo simpel als; een gevel wit maken of groene daken.
Kortom; de motie van GB die door bijna de gehele gemeenteraad werd omarmd zorgt dat natuurinclusief bouwen in Katwijk meegenomen wordt in de aanbesteding

Kijk en luister ook naar onze bijdrage in de raad: https://youtu.be/dTqD8Nyxnzs