Actueel

GB admin

Meer Groen? Natuurlijk Doen!

  • Geschreven door GB admin

meergroenHuizen, straten zonder een stukje groen, het is veel inwoners van Katwijk een doorn in het oog. Zeker in de straten van het Zeedorp ontbreekt het aan voldoende groen. Groen brengt kleur en natuur in de straten, het maakt de buurt gezellig en verhoogt de leefbaarheid.
GemeenteBelangen wil daarom groen in elke straat mogelijk maken, daarom hebben wij in 2008 een initiatiefvoorstel ingediend om geveltuintjes mogelijk te maken. Zo kan het groen worden in elke straat. Het voorstel is aangenomen, dus Katwijk kan groener worden.

Groen in de straat
De gemeente moet dit stimuleren door de inwoners te betrekken bij het aanleggen van groen in de eigen omgeving. GemeenteBelangen pleit voor een eigen “groen”budget per wijk. De bewoners gaan met elkaar aan de slag om de buurt een betere uitstraling te geven en de gemeente draagt daar financieel aan bij, het zogenaamde “opzoomeren”. Tijdens opzoomerakties pakken buurtbewoners de straten aan, er wordt met elkaar schoongemaakt en groen aangeplant. Dit samenwerken brengt de mensen in contact en het leidt tot een betere leefomgeving. Met het aanplanten van groen komt de natuur (flora en fauna) terug in de woongebieden.

meergroenGroen van formaat ook in de buurt
Het groen wat we hebben moeten we kwalitatief op een hoger niveau brengen. Het Ridderbos, de Kwakelwei, de Dorpsweide, de oevers van de Oude Rijn, de Mient/Kooltuin en het Middelmorsgebied zijn goede lokaties voor openbaar groen. GemeenteBelangen wil ook de bomenstructuur in Katwijk verder ontwikkelen. Er moet zoveel mogelijk herplant komen na de kap. Om dit te realiseren wordt een bomenbalans opgesteld. Monumentale bomen dienen te worden beschermd.

Educatie
Onderwijs is essentieel. Wij willen dat de gemeente diverse groene campagnes stimuleert zoals de „Groene Voetstappen‟ waarbijalle kinderen lopend en fietsend naar school gaan, de “Warme Truiendag‟ waar de verwarming op school een dagje uit blijft en „De nacht van de nacht” waar alle overbodige verlichting ‘ snachts uitgaat.
Duurzaamheid is iets wat je moet leren, en iets wat we onze kinderen moeten meegeven. Daarom is onderwijs op het gebied van natuur, milieu van groot belang. Wij willen in het Panbos of in de barakken van het vliegveld valkenburg een natuurmilieueducatief centrum. Scholieren moeten leren over hun omgeving, zeelessen en waterlessen en natuurbelevingsprojecten zijn daarbij onmisbaar.

Biodiversiteit in de stad
In nieuwbouwprojecten is vaak te weinig aandacht voor groen en biodiversiteit . GemeenteBelangen wil de biodiversiteit in de stad bevorderen. De aanleg van poelen, houtsingels en zwaluwwanden zijn succesvol gebleken. Het gebruik van speciale dakpannen in de nieuwbouw kan er voor zorgen dat vogels, zoals de huismus of de zwaluw, in het gebied blijven. Het zijn vaak kleine ingrepen die ertoe leiden dat de biodiversiteit verbetert.

Lucht en geluid
De lucht- en geluidskwaliteit voldoet op verschillende plekken langs drukke wegen niet aan de wettelijke eisen. GemeenteBelangen wil maatregelen doorvoeren om de te hoge belasting door geluid en stikstofoxide langs wegen waarlangs sprake is van dichte bebouwing terug te brengen. Pas nog is op initiatief van GemeenteBelangen besloten dat de snelheid op de N206 wordt teruggebracht. En dat is een effectieve maatregel tegen stank- en geluidoverlast.