Actueel

Amy Guijt

GemeenteBelangen kiest voor groene Juliana brug

  • Geschreven door Amy Guijt

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de renovatie van de julianabrug. Deze renovatie gaat de levensduur van de brug met zestig jaar verlengen. Onze achterkleinkinderen zitten straks dus opgescheept met besluiten die we vandaag de dag nemen. In het perspectief van zestig jaar, wat kies je dan? Steen of groen? Is natuur een extra, een luxe, iets waar je zonder kan? Of moeten we onze natuurlijke omgeving juist versterken?

Julianabrug

Voor GemeenteBelangen was dit duidelijk. Waar een mogelijkheid is om extra groen te plaatsen kiezen we daar natuurlijk voor! Er lagen drie varianten voor de nieuwe brug voor. In februari opperde GemeenteBelangen al het idee voor een groen ecoduct over de brug. In variant 3 was uiteindelijk deze brede groenstrook opgenomen, mede dankzij de wethouder, Katwijk Smart Village en de deelnemers aan de sessie over het nieuwe groenbeleidsplan op 7 maart. Toch stelde het college afgelopen donderdag een variant met beperkt groen voor. 

Je zou denken dat de gemeente genoeg ambtenaren heeft die om groen geven. Maar gezien het versteende ontwerpvoorstel waar het college uiteindelijk mee kwam hebben die kennelijk te weinig invloed. GemeenteBelangen hoopt dat deze armetierige houding verandert bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Want in deze tijd van klimaat- en natuurcrisis zouden we alle mogelijkheden tot extra vergroenen van onze gemeente moeten aangrijpen!

GemeenteBelangen vroeg dan ook middels een amendement de raad toch te kiezen voor variant 3. De wethouder gaf aan met provinciale subsidies voor bloeiende bermen, nieuwe fietspaden en de ecologische verbinding tussen Berkheid en Noordwijk goede kansen te zien voor de dekking van de kosten van het extra groen. Een bijdrage van het Hoogheemraadschap is ook niet uitgesloten.  Alles bij elkaar kan het groen daarom zelfs een meevaller opleveren. 

Groenebrug

Een klein stukje extra groen voor Katwijk, dankzij het amendement van GemeenteBelangen. Tijdens de vergadering konden we op veel steun en overtuigende betogen rekenen van vooral D66 en de PvdA.  Zij hielpen terughoudende partijen over de streep te trekken. Als politieke partij kun je het voortouw nemen voor mooie ontwikkelingen maar je kunt nooit alleen tot realisatie komen. Fracties die de twijfelaars overtuigen zijn minstens zo belangrijk.

Het amendement werd door alle fracties gesteund behalve VVD, Durf en SGP.