Actueel

Geert Diemer

Van woorden naar daden met groenbeleidsplan

  • Geschreven door Geert Diemer
zwarte dennen Groen beleidsplanHet nieuwe groenbeleidsplan was onderwerp van een informatieve sessie donderdagavond 12 maart. Een prima beleidsplan om Katwijk groener te maken volgens de vele insprekers, zoals Rijnpark, Katwijk Smart Village, ecoloog Langbroek en Operatie Steenbreek. Maar hiermee zijn we er niet. Alles draait om uitvoering. Daar zetten de insprekers vragen bij. Rijnpark vroeg: hoe gaan we van woorden naar daden? Want het vorige groenbeleidsplan bevatte ook veel goede voornemens maar die kwamen maar beperkt tot uitvoering.
 
 Het plan van het college voorziet in een jaarlijkse groenbalans: hoeveel groen is er bij gekomen, en vooral hoeveel kwalitatief goed groen is er bij gekomen.  Dat is prima. De fractie van GB vroeg 12 maart ook mee te doen met de benchmark gemeentelijk groen. Dan kunnen in groen geïnteresseerde fracties en inwoners de gemeente vergelijken met andere gemeentes. En niet alleen vaststellen hoe Katwijk het nu doet vergeleken met vroeger, zoals met de groenbalans. Fracties en inwoners kunnen zo tijdig bijsturen in de uitvoering en niet pas na vijf jaar wanneer het beleid wordt geëvalueerd. Die benchmark heeft de wethouder toegezegd.
 
Ecoloog Maarten Langbroek gaf inzake de uitvoering nogmaals aan dat tien keer per jaar maaien desastreus is voor de biodiversiteit. Twee maal per jaar is genoeg en dan het maaisel afvoeren en niet laten liggen. Dat geeft bloemen meer kans, meer insecten kunnen dan nectar eten en vogels kunnen dan meer insecten vangen.
 
De volgende vergadering zal de raad haar oordeel geven en voorsorteren op de financiële injectie voor de uitvoering. Er is voor GemeenteBelangen, maar ook voor de insprekers, maar één scenario mogelijk om het groen echt aan te pakken. En dat is ‘Groen Offensief’. Bij de andere twee zal het groen verminderen en dat is echt niet wat we willen. 
 
GemeenteBelangen snapt dat het groenbeleid niet op detail dingen beschrijft, en wil daarom enkele plekken benoemen.  De Kwakelwei is een plek waar géén bebouwing past en de gebieden Mient Kooltuin en rond het Valkenburgse moeten groen blijven en worden ingericht voor recreatie.
 
Het groenbeleidsplan gaat volgens GB zeker zorgen voor een groener en leefbaarder Katwijk als het voldoende financiële middelen krijgt. GB ziet alvast uit naar het uitvoeringsplan om ons versteende dorp stap voor stap te vergroenen.