Actueel

GB admin

Meer mogelijk bij Strand, Zee en Duinen

  • Geschreven door GB admin

Wethouder past uitgangspunten bestemmingplan aan
Mede op verzoek van GemeenteBelangen worden de uitgangspunten voor het bestemmingsplan Strand Zee en Duinen ruimer gesteld.

Het gaat om de volgende punten:

  • Een ruimere bestemming van de voormalige Barakken langs de Wassenaarse weg. Het college zette in op alleen een recreatieve bestemming. Gemeentebelangen vindt dat er meer mogelijk moet zijn zoals kleinschalige bedrijvigheid, wonen, recreatie, cultuur en ontspanning of een combinatie daarvan. Wij kregen daarvoor steun van andere partijen.
  • Vergroting van de strandbedrijven, om concurerend te zijn met de omliggende gemeentes.
  • De mogelijkheid voor strandbedrijven om meer strandhuisjes, voor overnachtingen, te kunnen plaatsen.

 
Tot slot waren wij blij verrast te horen dat het CDA voorstander is van de komst van een discotheek. En wel aan parkeerterrein Noordduinen. Dat voorstel steunen wij natuurlijk van harte. We zijn benieuwd of de voltallige CDA-fractie dat ook doet.
Donderdagavond 25 november a.s. neemt de raad het besluit.