Actueel

Amy Guijt

GB gaat voor historie met toekomst

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week besprak de gemeenteraad de mogelijke sloop van veertien barakken. Deze gemeentelijke monumenten moeten plaats maken voor waterwingebied. Maar welke afweging maak je dan? Kies je voor historische waarde, waterwinning of natuur? GemeenteBelangen koos voor alle drie.

Barakken en waterwinning


GemeenteBelangen zet zich vaak in voor erfgoed. Waar mogelijk zullen we dan ook altijd streven naar het behouden van historie. Hier zit nu direct het heikel punt want het is door de landelijke wetgeving simpelweg onmogelijk alle achttien barakken te behouden, renoveren tegen zeer hoge kosten en er vervolgens een maatschappelijke functie aangeven . Het lot van alle barakken loopt dan hoogstwaarschijnlijk uit op verwaarlozing waarbij de huidige leegstand aanhoudt en er weinig te beleven of te doen zal zijn . De huidige bestemming is namelijk militaire doeleinden. Herbestemming is door alle nieuwe landelijke regels voor stikstof alleen mogelijk bij ‘dwingende redenen van openbaar belang’ waarbij geen alternatieve zijn én voldoende natuur wordt gecompenseerd.

Zonder deze dwingende redenen maakt de zogeheten ‘ADC-toets’ de barakken in de huidige staat onbruikbaar voor bijna ieder ander mooi initiatief. Het plan van Dunea voor uitbreiding van waterwinning is een voldoende dwingende reden.


Drinkwater tekort
Natuurlijk zitten we morgen niet opeens zonder drinkwater. Maar onze regio groeit. Als we nu niks doen ontstaat er op termijn een toenemend tekort aan drinkwater. Denk aan de afgelopen zomers waarin oproepen gedaan werden om de auto niet te wassen, de tuin niet te sproeien & geen zwembadjes te vullen. Alternatieve gebieden om op korte termijn water te winnen zijn er helaas niet, legt Dunea uit. De monumentale barakken staan in een waterwingebied en zullen moeten wijken.


Prachtig natuurgebied
De waterwinning, het behouden van vier barakken en het slopen van de overige gaat Dunea combineren met het creëren van een prachtig ‘landschapspark’ dat aansluit op natuurgebied Berkheide. Als ‘groene’ partij juicht GemeenteBelangen dit natuurlijk toe. Een natuurgebied waar iedereen straks gebruik van kan maken en mooi zal aansluiten op duin, Panbos en nieuw Valkenburg. De overgebleven vier barakken bieden wat GemeenteBelangen betreft een goede locatie om de historie en maatschappelijke beleving van het gebied vorm te geven. Denk aan een museum, educatiecentra of een gedenkplaats. Een eigentijdse draai aan een gebied met historische waarde. GemeenteBelangen gaat voor het combineren van natuur, historie en de waterwinning . Met wellicht minder barakken, maar in een natuurgebied waar de historische waarde van de overgebleven barakken straks zichtbaar en toegankelijk kan worden voor een veel grotere doelgroep dan nu .